(S) TCP

TCP (Transmission Control Protocol)

# Szczegółowy opis protokołu TCP znajduje się w artykule: Warstwa czwarta modelu OSI.

Protokół TCP (Transmission Control Protocol) – Został opisany w dokumencie RFC 793.
Budowa nagłówka protokołu TCP
 • Source Port (16 bitów) – Numer portu źródłowego połączenia TCP.
 • Destination Port (16 bitów) – Numer portu docelowego połączenia TCP.
 • Sequence Number (32 bity) – Numer pakietu, umożliwiający złożenie danych po dostarczeniu ich do urządzenia końcowego, w odpowiedniej kolejności. Problem związany z dostarczaniem pakietów niezgodnie z kolejnością z jaką były wysyłane, nazywa się (Out-of-order Delivery). Ponadto numer sekwencyjny potwierdza odbiór danych zapowiedzianych w poprzednim pakiecie TCP, przez pole (Acknowledgment Number). Początkowa transmisja TCP może być rozpoczęta od dowolnej liczby z zakresu od 0 do 4,294,967,295 (Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem TCP wykorzystywana jest numeracja od liczby 0).
 • Acknowledgment Number (32 bity) – Numer (Sequence Number) określający następny pakiet sesji TCP.
 • Offset (4 bity) – Określa liczbę bitów 32 bitowych wierszy w nagłówku pakietu TCP.
 • Reserved (3 bity) – obecnie nie używane pole.
 • TCP Flags (9 bity) – Wartości dziewięciu jedno bitowych flag kontrolnych, wraz z określeniem która z nich jest aktywna w danym pakiecie TCP (Poszczególne flagi są następujące NS, CWR, ECE, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN).
 • Window (16 bitów) – Ilość bitów jaką nadawca wyśle, zanim będzie oczekiwał na potwierdzenie odbioru danych, ACK (W przypadku funkcji TCP Sliding Window, ramka TCP zawiera również ilość przesyłanych segmentów).
 • Checksum (16 bitów) – Pole sumy kontrolnej, służącej do wykrywania błędów występujących w danym segmencie TCP.
 • Urgent Pointer (16 bitów) – Określa liczbę bitów pomiędzy obecnym numerem sekwencji, a ostatnim ważnym bajtem.
 • TCP Options (od 0 do 32 bitów) – Zawiera dane o sesji TCP.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz