(Ts) Troubleshooting protokołu IP SLA*

Monitorowanie protokołu IP SLA

Monitorowanie odpowiedzi ICMP-ECHO

  • Komenda [show ip sla summary] – Wyświetla skonfigurowane instancję protokołu IP SLA, prezentując podstawowe informacje o ich konfiguracji. W tym rodzaj operacji IP SLA, adres IP na który wysyłane są wiadomości ICMP, czas ostatniego otrzymania odpowiedzi (Response), wartość opóźnienia (RTT) oraz status operacji danej instancji protokołu IP SLA (Wartość „Return Code” równy „ok” oznacza, że odpowiedź ICMP została otrzymana).
  • Komenda [show ip sla statistics SLA-numer-ID] – Wyświetla statystyki protokołu IP SLA, uwzględniając ostatnią wartość opóźnienia (RTT) oraz statystyki określające ilość uzyskanych odpowiedzi na wysłane zapytanie ICMP jak i ilość porażek.
  • Komenda [ip sla restart SLA-numer-ID] – Resetuje licznik otrzymanych i nieotrzymanych odpowiedzi na zapytanie ICMP.

Monitorowanie protokołu IP SLA za pomocą historii (ICMP-ECHO)

Funkcja zapisywania historii protokołu IP SLA, umożliwia łatwiejsze oraz bardziej wydajne przetrzymywanie informacji na temat operacji IP SLA, przy jednoczesnym zapisie większej ilości bardziej szczegółowych danych.
  • Komenda [show ip sla history SLA-numer-ID] – Wyświetla pełną historię wysłanych zapytań ICMP wraz otrzymanymi bądź nieotrzymanymi odpowiedziami. Dzięki odpowiednim ustawieniom funkcji zapisywania danych, w pamięci mogą być przetrzymywane jedynie zapytania ICMP na które odpowiedź nie została otrzymana.

Pozostałe tematy związane z protokołem IP SLA

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz