(TK) Podstawowe zabezpieczenie dostępu**

Podstawowe zasady zabezpieczania systemu IOS

Poziomy dostępu w systemie IOS

 • User Mode – Podstawowy poziom systemu IOS, zawierający ograniczony podgląd na bieżącą konfigurację.
 • Enabled Mode (Privilege Mode) – Tryb uprzywilejowany, uprawniający do podglądu całej konfiguracji systemu IOS.
 • Configuration Mode – Tryb edycji, konfiguracji systemu Cisco IOS.

Metody przechowywania haseł w systemie IOS

 • Typ 0 – Hasło zapisane zwykłym tekstem [enable password hasło].
 • Typ 5 – Hasło zahaszowane algorytmem MD5 [enable secret hasło].
 • Typ 7 – Hasło zahaszowane funkcją [service password-encryption].
 • Typ 8 – Hasło zahaszowane algorytmem SHA-256 [enable algorithm-type sha-256 secret hasło].
 • Typ 9 – Hasło zahaszowane algorytmem SHA-256 [enable algorithm-type scrypt secret hasło].

Konfiguracja hasła dla trybu uprzywilejowanego

Na urządzeniach firmy Cisco może być skonfigurowane jedynie jedno hasło zabezpieczające trybu uprzywilejowany.

Niebezpieczna metoda konfiguracji hasła

(config)# enable password hasło

Tworzy hasło blokujące dostęp do trybu uprzywilejowanego.

(config)# service password-encryption

Haszuje wszystkie hasła skonfigurowane w systemie Cisco IOS.

Bezpieczna metoda konfiguracji hasła

(config)# enable [algorithm-type {sha-256 / scrypt}] secret hasło

Tworzy bezpieczne hasło blokujące dostęp do trybu uprzywilejowanego (Opcjonalnie komenda umożliwia wybranie algorytmu szyfrowania).

Banery powitalne

Rodzaje banerów powitalnych

 • MOTD (Message Of The Day) – Okresowa wiadomość informująca o przejściowych zdarzeniach np. o restarcie systemu.
 • LOGIN – Stała wiadomość wyświetlana przed prometem proszącym o podanie loginu i hasła użytkownika. W większości przypadków informuje osoby logujące się do systemu IOS o wymaganej autentykacji czy monitorowaniu sesji.
 • EXEC – Stała wiadomość wyświetlana po zalogowaniu do sytemu IOS. W większości przypadków informuje osoby logujące się do systemu IOS, o wersji systemu czy adresacji urządzenia.
Rodzaje banerów powitalnych w systemie Cisco IOS

Konfiguracja banerów powitalnych

Konfiguracja podstawowego banneru powitalnego w systemie Cisco IOS

(config)# banner {brak / login / exec} # treść na wiele wierzy #

Tworzy baner, którego treść następuje pomiędzy powtarzającymi się znakami (#). Znak ten można zamienić na dowolny inny znak ASCII, mogący pojawić się jedynie początku oraz na końcu wpisywanej frazy.
* brak – Tworzy okresowy banner informujący o przejściowych zdarzeniach.
* login – Tworzy stały banner wyświetlany przed prometem proszącym o podanie loginu i hasła użytkownika.
* exec – Tworzy stały banner wyświetlany po zalogowaniu do sytemu IOS.

Zmienne wykorzystywane w banerach powitalnych

$(hostname)

Wyświetla nazwę urządzenia (Hostname).

$(domain)

Wyświetla nazwę domeny, do której należy dane urządzenie (Domain name).

$(line)

Wyświetla rodzaj bieżącego połączenia (Console, VTY).

$(line-desc)

Wyświetla opcjonalny opis połączenia (Description).

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz