(TK) Stary model licencjonowania systemu IOS**

Licencjonowanie systemu IOS

Podstawowe informacje dotyczące systemu IOS

 • System IOS jest wydawany w wersjach (Np. 12, 15), z których każda posiada wiele wydań (Np. Release 12.2(55)). Ponadto każdy wydany obraz jest osobno przygotowany pod kontem danego rutera bądź przełącznika sieciowego.
 • System IOS wspiera wiele protokołów oraz rozwiązań uporządkowanych w czterech grupach głównych. Są to funkcję podstawowe (IP Bese), funkcje związane z bezpieczeństwem (Security), funkcje zaawansowanego routingu i przepływu danych (Data) oraz funkcje wspierające technologię głosowe VoIP (Voice).
  • IP Base – Zawiera podstawową funkcjonalność systemu IOS.
  • Security – Zawiera systemową zaporę ogniową, protokołu VPN, DMVPN czy IPsec.
  • Data – Zawiera funkcje Performance routing (PfR) czy protokoły WAAS oraz NBAR2.
  • Voice – Zawiera funkcję VoIP oraz IP telephony.
 • W starszych wersjach systemu IOS (Np. 12) oraz nowszych wersjach wydanych na starsze platformy sprzętowe (Np. ISR 2800 series), proces licencjonowania obrazu, polegał na dystrybucji systemu zawierającego wymagane przez klienta funkcję. Związku z tym wzbogacenie licencji musi być poprzedzone zmianą obrazu.
Wersję obrazów systemu Cisco IOS
 • Nowszy system licencjonowania Cisco, umożliwia pobranie uniwersalnego obrazu IOS zawierającego wszystkie dostępne funkcję systemu. Jednak po uruchomieniu dostępna jest jedynie funkcja podstawowa (IP Base). Aby aktywować resztę funkcji należy posiadać odpowiedni klucz generowany przez Cisco na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Nowe podejście firmy ukróciło proces pobierania nielegalnego oprogramowania (niestety ☹), a nazywa się ono SMARTnet.
 • Od pewnego czasu Cisco pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu licencjonowania, w którym system IOS nie byłby aktywowany z poziomu poszczególnego urządzenia, a globalnie poprzez aplikację CLM (Cisco License Manager).
  • Funkcja CLM poprzez Internet łączy się z Sewerami Cisco, sprawdzając jakie licencje posiada użytkownik oraz do jakich urządzeń one pasują. Następnie łączy się z poszczególnymi urządzeniami sieciowymi automatycznie rewalidując a następnie aktywując zakupione funkcję systemu IOS.

Aktywowanie licencji

 • Każde nowsze urządzenie firmy Cisco, posiada unikalny numer identyfikacyjny zwany UDI (Unique Device Identifier). Składa się on z numeru ID produktu PID (Product ID) oraz numeru seryjnego SN (Serial Number).
 • Ponad to po zakupieniu licencji, użytkownik otrzyma dodatkowy klucz PAK (Produkt Authorization Key).
 • Proces aktywowania nowych funkcji systemu IOS rozpoczyna się na stronie Cisco, gdzie oprócz unikalnego numeru UDI urządzenia, użytkownik musi podać zakupiony klucz PAK.  świadczący o tym, że zapłacił on już za swoją licencje oraz nigdy wcześniej jej nie używał, do aktywacji innego urządzenia. Po przeprowadzeniu weryfikacji użytkownik może pobrać plik licencyjny (License Key), zawierający wygenerowany klucz względem określonego urządzenia.
 • W swojej dobroci Cisco umożliwia aktywowanie darmowej licencji testowej na okres 60 dni (proces jej aktywacji nie wymaga klucza PAK). Po upływie terminu, funkcję nadal pozostają aktywne (Jednak Cisco prosi, aby ich nie używać).

Aktywowanie licencji

# license install {url / usbflash1:plik}

Instaluje klucz licencji na konfigurowanym urządzeniu (Wymaga restartu).

(config)# license boot module c2900 technology-pckage securityk9

Instaluje próbną wersje licencji IOS.

Komendy SHOW

# show license udi

Wyświetla numer UDI konfigurowanego urządzenia.

# show licence

Wyświetla główne funkcję systemu IOS, wraz z ich stanem (Life Time / Not Activated).

# show licence feature

Wyświetla informacje dotyczące dostępnych funkcji systemu IOS.

# show version

Wyświetla informacje o systemie IOS oraz jego aktywnych funkcjach.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz