(K) Cisco Smart Licensing*

Cisco Smart Licensing

# show license summary

Xxx

# show call-home

Xxx

# show call-home profile CiscoTAC-1

Xxx

# license boot level {ipbasek9 / ipservicesk9 / lanbasek9}

Xxx

# license smart url {default …

Xxx

# license smart register idtoken token-ID

Xxx

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz