(PK) Przykładowa konfiguracja protokołu IP SLA*

PBR – Policy-Based Routing

Konfiguracja protokołu IP SLA z wykorzystaniem funkcji PBR

wstępna konfiguracja protokołu IP SLA

(config)# ip sla SLA-ID

Xxx

(config-ip-sla)# icmp-echo {docelowa-nazwa-hosta / docelowy-adres-IP} [{source-ip {źródłowy-adres-IP / źródłowa-nazwa-hosta} / source-interface źródłowy-interfejs}]

Definiuje adres bądź nazwę docelowego urządzenia (IP SLA Responder) oraz opcjonalny źródłowy adres IP bądź nazwę urządzenia nadawczego (IP SLA Source).

(config-ip-sla-echo)# frequency 1-604800(60)

Określa częstotliwość wysyłania pakietów ICMP (W sekundach).

(config-ip-sla-echo)# ip sla schedule SLA-ID life {czas-s(3600) / forever} start-time {now / dokładna-data}

Określa harmonogram pracy danej instancji IP SLA, z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.

Konfiguracja listy ACL

(config)# access-list >100 permit ip host adres-IP(źródłowy adres protokołu IP SLA) host adres-IP(docelowy adres protokołu IP SLA)

Tworzy listę ACL, określającą ruch kierowany z lokalnego urządzenia do odbiorcy IP SLA.

Konfiguracja funkcji PBR

(config)# route-map nazwa-PBR permit

Tworzy nowy wpis funkcji PBR.

(config-route-map)# match ip address extended-ACL

Określa sieć, której będzie dotyczył wpis PBR.

(config-route-map)# set ip next-hop adres-IP(preferowany adres następnego przeskoku)

Określa Interfejs bądź adres następnego przeskoku, dla sieci wskazanych za pomocą komendy [match].

(config)# ip local policy route-map nazwa-PBR

Przypisuje wpis funkcji PBR do danego interfejsu.
Konfiguracja funkcji PBR została dokładnie opisane w rozdziale Policy-Based Routing.

Pozostałe tematy związane z protokołem IP SLA

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz