(K) Zarządzanie poprzez Management port*

Zarządzanie poprzez Management port

Podstawowa konfiguracja interfejsu sieciowego (Management Prot)

# show vrf detail Mgmt-intf

Wyświetla konfigurację sieci zarządzanej (Management VRF).

# show ip route vrf Mgmt-intf

Wyświetla tablicę routingu względem sieci zarządzanej (Management VRF).

(config)# ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0

Dodaje trasę statyczną względem sieci zarządzanej (Management VRF).

(config)# interface {FastEthernet 0 / GigabitEthernet 0}

Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego (Management Prot).

(config-if)# ip address adres-IP maska

Określa adres IP konfigurowanego interfejsu sieciowego (Management Prot).

Konfiguracja usług sieciowych względem interfejsu (Management Prot)

(config)# ip tftp source-interface {FastEthernet 0 / GigabitEthernet 0}

Xxx

(config)# ntp server vrf Mgmt-intf adres-IP

Xxx

(config)# logging host adres-IP vrf Mgmt-intf

Xxx

(config)# snmp-server source-interface traps {FastEthernet 0 / GigabitEthernet 0}

Xxx

(config)# ip domain-name vrf Mgmt-intf nazwa-Domenowa

Xxx

(config)# ip name-server vrf Mgmt-intf adres-IP

Xxx

(config)# line vty 0 4

Xxx

(config-line)# access-class lista-ACL in vrf-also

Xxx

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz