(K) Protokół SCP*

Konfiguracja protokołu SCP

SSH Copy Protocol

(config)# crypto key generate rsa {usage-keys modulus 360-4096 / ENTER 360-4069}

Generuje klucz rsa, o długości od 360 do 4096 bitów (Aby aktywować protokół SSH w wersji drugiej, należy wygenerować klucz RSA o minimalnej długość 1024 bitów).

(config)# ip ssh version 2

Wymusza użycie drugiej wersji protokołu SSH.

(config)# username login [algorithm-type {md5 / sha256 / scrypt}] [privilege 0-15] secret hasło

Tworzy nowe konto użytkownika lokalnego, z przypisanym hasłem zabezpieczonym za pomocą wskazanego algorytmu haszującego (opcjonalna komenda „privilege” określa poziom dostępu do systemu Cisco IOS).

(config)# line vty 0-924 4-924(Zakres konfigurowanych linii VTY)

Przechodzi do poziomu konfiguracji linii zdalnej.

(config-line)# transport input ssh

Aktywuje protokół SSH względem linii zdalnej.

(config-line)# login local

Umożliwia logowanie do linii zdalnej za pomocą lokalnej bazy użytkowników.

(config)# ip scp server enable

Aktywujefunkcję serwera SCP, na lokalnym urządzeniu.

# copy scp: flash:

Kopiuje plik za pomocą protokołu SSH do pamięci Flash.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz