(K) Konfiguracja protokołu Flexible NetFlow*

Konfiguracja protokołu Flexible NetFlow

Konfiguracja Flow Record

(config)# flow record {nazwa / type praformance-monitor nazwa}

Xxx

(config-flow-monitor)# collect

Xxx

(config-flow-monitor)# match

Xxx

(config-flow-monitor)# descryption opis

Xxx

Konfiguracja Flow Monitor

(config)# flow monitor {nazwa / type praformance-monitor nazwa}

Xxx

(config-flow-monitor)# record netflow {ipv4 / ipv6} [destination-prefix / xxx]

Xxx

(config-flow-monitor)# exporter nazwa-exportera

Xxx

(config-flow-monitor)# cache timeout wartość 1-604800

* active
* inactive
* update
* synchronized

(config-flow-monitor)# statistics packet size / protocol}

Xxx

(config-flow-monitor)# record

Xxx

(config-flow-monitor)# descryption opis

Xxx

Konfiguracja Flow Exporter

(config)# flow exporter nazwa

Xxx

(config-flow-exporter)# destination {adres-IP / nazwa}

Określa adres IP serwera NetFlow (Colector).

(config-flow-exporter)# source interfejs

Określa interfejs źródłowy (Exported).

(config-flow-exporter)# transport udp 1-65535

Określa numer portu UDP.

(config-flow-exporter)# template data timeout 1-86400

Xxx

(config-flow-exporter)# export-protocol {ipfix / netflow-v5 / netflow-v9}

Określa wersję (Flow) protokołu NetFlow.

(config-flow-exporter)# descryption opis

Xxx

(config-flow-exporter)# ttl 1-255

Xxx

Przypisanie protokołu Flexible NetFlow do interfejsu

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip flow monitor nazwa {input / output}

Rozpoczyna przechwytywanie statystyk ruchu przychodzącego / wychodzącego z danego interfejs.

Komendy SHOW

# show ip flow interface

Wyświetla konfigurację funkcji NetFlow, względem interfejsów danego urządzenia.

# show ip flow stats

Wyświetla

# show ip cache flow

Wyświetla zawartość pamięci cache, dla funkcji NetFlow.

# show ip cache verbose flow

Wyświetla szczegółową zawartość pamięci cache, dla funkcji NetFlow.

Komendy show Flexible NetFlow

# show ip flow export

Wyświetla podstawowe informacje na temat konfiguracji protokołu Flexible NetFlow.

# show flow monitor interface interfejs

Wyświetla

# show flow monitor name nazwa cache format record statistics

Wyświetla

Pozostałe tematy związane z Flexible NetFlow

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz