(K) IP SLA konfiguracja funkcji Track*

Śledzenie stanu IP SLA

Podstawowa Konfiguracja obiektu Track

(config)# track track-ID {ip sla SLA-ID / interface interfejs line-protocol / interface interfejs ip routing} [reachability]

Definiuje pojedynczy obiekt śledzący jedną instancję protokołu IP SLA bądź status interfejsu czy protokołu routingu względem określonego interfejsu sieciowego.

(config-track)# delay up 0-180 [down 0-180(sekundy)]

Określa progi opóźnień czasowych. W przypadku ich przekroczenia instancja protokołu IP SLA zwróci błąd o nieosiągalności wyznaczonego celu.

Rozszerzona Konfiguracja obiektu Track

Konfiguracja grupy obiektów Track na podstawie aktywności obiektów

(config)# track track-ID list boolean {and / or}

Definiuje grupę obiektów:
* and – Potwierdza aktywność połączenia, jeśli wszystkie obiekty są aktywne.
* or – Potwierdza aktywność połączenia, jeśli chodź jeden z obiektów jest aktywny.

(config-track)# object track-ID [not]

Określą obiekt śledzony przez konfigurowaną grupę Track (Jedna komenda dodaje jeden obiekt). Dodatkowa pod komenda (not) neguje stan śledzonego obiektu (Up -> Down / Down -> Up).

(config-track)# delay up 0-180(sekundy) [down 0-180(sekundy)]

Określa progi opóźnień czasowych. W przypadku ich przekroczenia instancja protokołu IP SLA zwróci błąd o nieosiągalności wyznaczonego celu.

Konfiguracja grupy obiektów Track na podstawie progu uzyskanej wagi względem poszczególnych obiektów

(config)# track track-ID list threshold weight

Definiuje grupę obiektów:
* threshold – Określa aktywność grupy na podstawie progu.
* weight – Określa zsumowaną wartość wagi wszystkich obiektów danej grupy.

(config-track)# object track-ID [weight 1-255]

Określa wagę danego obiektu.

(config-track)# threshold weight {up 1-255 / [down 0-255]}

Określa wagowy próg aktywności dla konfigurowanej grupy obiektów Track. Wartość „Up” określa wagę jaką musi uzyskać dana grupa, aby posiadać status aktywny, natomiast „Down” określa wartość do jakiej musi spaść zsumowana waga wszystkich obiektów, aby grupa przestała być aktywna.

(config-track)# delay up 0-180(sekundy) [down 0-180(sekundy)]

Określa progi opóźnień czasowych. W przypadku ich przekroczenia instancja protokołu IP SLA zwróci błąd o nieosiągalności wyznaczonego celu.

Konfiguracja grupy obiektów Track na podstawie procentu aktywnych obiektów

(config)# track track-ID list threshold percentage

Definiuje grupę obiektów:
* threshold – Określa aktywność grupy na podstawie progu.
* percentage – Określa aktywność grupy na podstawie wagi.

(config-track)# object track-ID

Określą obiekt śledzony przez daną grupę.

(config-track)# threshold percentage {up 1-100 / [down 0-100]}

Określa procentowy próg aktywności dla konfigurowanej grupy obiektów Track. Wartość „Up” określa procent aktywnych obiektów jaki musi być uzyskany, aby grupa posiadała status aktywny, natomiast wartość „Down” określa procent do jakiego musi spaść liczba aktywnych obiektów, aby grupa przestała być aktywna.

(config-track)# delay up 0-180(sekundy) [down 0-180(sekundy)]

Określa progi opóźnień czasowych. W przypadku ich przekroczenia instancja protokołu IP SLA zwróci błąd o nieosiągalności wyznaczonego celu.

Inne opcje śledzenia Track

(onfig)# track track-ID ip route sieć/prefix reachability

Śledzi osiągalność wskazanej trasy routingu.

(config)# track track-ID interface interfejs line-protocol

Śledzi aktywność interfejsu na poziomue (Line-Protocol).

(config)# track track-ID interface interfejs ip routing

Śledzi, czy routing IP jest aktywny, czy adres IP został skonfigurowany na wskazanym interfejsie sieciowym oraz czy stan interfejsu jest aktywny (up/up).

Pozostałe tematy związane z protokołem IP SLA

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz