(T) Tworzenie planu adresacji IPv4”

Tworzenie planu adresacji IPv4

Adresy IPv4

 • Klasowy podział sieci:
  • (A) 10.0.0.0 255.0.0.0 (1.0.0.0126.0.0.0) – Pula adresów IPv4 klasy A.
  • (B) 172.16.0.0 255.240.0.0 (128.1.0.0191.254.0.0) – Pula adresów IPv4 klasy B.
  • (C) 192.168.0.0 255.255.0.0 (192.0.1.0223.255.254.0) – Pula adresów IPv4 klasy C.
  • (D) 224.0.0.0239.255.255.254 – Pula adresów IPv4 klasy D.
  • (E) 240.0.0.0 255.255.255.255 – Pula adresów IPv4 klasy E.
 • Prywatne adresy IPv4:
  • (A) 10.0.0.0 255.0.0.0 (10.0.0.010.255.255.255) – Pula prywatnych adresów IPv4 klasy A.
  • (B) 172.16.0.0 255.240.0.0 (172.16.0.0172.21.255.255) – Pula prywatnych adresów IPv4 klasy B.
  • (C) 192.168.0.0 255.255.0.0 (192.168.0.0192.168.255.255) – Pula prywatnych adresów IPv4 klasy C.
 • Inne adresy IPv4:
  • 0.0.0.0 255.0.0.0 – Pula adresów IPv4 wykorzystywana przez host w celu własnej identyfikacji w sieci lokalnej.
  • 127.0.0.0 255.0.0.0 – Pula adresów pętli wewnętrznej (Wykorzystywany do testowania karty sieciowej).
  • 196.254.0.0 255.255.0.0 – Pula domyślnych adresów IPv4 przydzielanych w przypadku awarii protokołu DHCP.
  • 192.0.2.0 255.255.255.0 – Pula adresów IPv4 zarezerwowana do tworzenia dokumentacji sieciowych.
  • 192.88.99.0 255.255.255.0 – Pula adresów IPv4 wykorzystywana do „6to4relay” (RFC 3068).
  • 192.18.0.0 255.254.0.0 – Pula adresów IPv4 wykorzystywana w celu badania przepustowości łącza (RFC 2544).

Adresacja (Budowa)

 • Subnet Number / ID – Określa pierwszy adres IP identyfikujący sieć, do której należy (np. 192.168.10.0/24).
 • Subnet broadcast – Określa ostatni rozgłoszeniowy adres IP sieci, do której należy (np. 192.168.10.255/24).
 • Network Filed – Stanowi cześć adresu identyfikującą klasę sieci A, B czy C.
 • Subnet Filed – Stanowi cześć adresu określającą sieć IP do której należy.
 • Host Filed – Stanowi cześć adresu określającą unikalny w skali jednej sieci, adres hosta.

Adresacja sieci

 • Proces planowania adresacji sieci, z wykorzystaniem protokołu IPv4. Można podzieli na trzy następujące etapy:
 • Analiza potrzeb – Polega na sprawdzeniu ile urządzeń potrzebuje dostępu do sieci, w jakich lokalizacjach się znajdują, oraz w jaki sposób powinny się między sobą komunikować. Etap ten wymaga określenia:
  • Które hosty powinny należeć do jednej sieci.
  • Ile sieci jest potrzebnych.
  • Ile adresów IP powinno być przypisanych do każdej z sieci.
  • Jaki podziału sieci wykorzystać (VLSM, CIDR).
 • Etap planowania – Określa wykorzystywaną przez firmę pulę adresów IP, oraz sposób ich rozdysponowania pomiędzy sieciami określonymi w punkcie pierwszym. Etap ten wymaga określenia:
  • Z jakich adresów IP będziemy korzystali (Publicznych bądź prywatnych adresów IP).
  • Jaka maska lub maski będą przypisane do określonych sieci.
  • Wypisania wszystkich stworzonych sieci, wraz z zakresem adresów IP z jakich będą one korzystać.
 • Etap wdrażania – Stanowi proces przypisywania stworzonych sieci do ich końcowych lokalizacji wraz z wyborem sposobu ich rozgłaszania. Etap ten wymaga określenia:
  • Gdzie zostaną użyte statyczne adresy IP (Np. na ruterach, przełącznikach, zaporach ogniowych czy serwerach).
  • Gdzie zostanie wykorzystane dynamiczne przydzielanie adresów IP, przy wykorzystaniu np. serwera DHCP.

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv4

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz