(Ts) Troubleshooting protokołu IPv6*

Troubleshooting protokołu IPv6

 • Szukanie błędów względem urządzenia końcowego, Które powinno:
  • Być w tej samej sieci IPv6 co skonfigurowana brama domyślna.
  • Używać tej samej długości prefiksu (Prefix Length) co skonfigurowana brama domyślna.
  • Używać adresu unicast-owego lokalnego rutera jako adresu swojej bramy domyślnej.
  • Używać prawidłowego adresu serwera DNS.
 • Szukanie błędów względem rutera:
  • Interfejs rutera powinien być aktywny, pracując w trybie (up/up).
  • Dwa rutery współdzielące połączenie warstwy drugiej powinny mieć adresy z tej samej sieci IPv6.
  • Ruter powinien znać trasy do wszystkich sieci IPv6 (zgodnie z topologią danej sieci).
 • Filtrowanie błędów:
  • Należy uważać na filtry adresów MAC na switch-ach.
  • Należy uważać na brakujące sieci VLAN na switch-ach.
  • Należy uważać na listy ACL (IPv6).
 • Jeżeli pakiet ICMP nie dociera do bramy domyślnej, należy sprawdzić czy:
  • Ruter będący bramą domyślną ma aktywny interfejs.
  • Problem nie leży po stronie warstwy drugiej.
  • Komunikacja warstwy drugiej nie ulega filtracji, np. poprzez funkcję port security.
 • Jeżeli występuje problem z odwzorowaniem nazw (DNS), należy sprawdzić czy:
  • Host posiada ustawiony błędny statyczny wpis odwzorowania nazw DNS w swojej pamięci.
  • Host korzysta z niewłaściwego adresu serwera DNS.
  • Host nie ma kontaktu z serwerem DNS.
 • Problemy z funkcją SLAAC:
  • Do prawidłowego działania funkcji SLAAC konieczne są komendy [ipv6 address” oraz „ipv6 unicast-routing].
  • Bez komendy [ipv6 unicast-routing] urządzenie nie funkcjonuje jak ruter, perz co nie odpowiada na wiadomości NDP

Troubleshooting routingu statycznego IPv6

 • Podczas troubleshooting routingu statycznego względem protokołu IPv6 należy sprawdzić czy:
  • Komend [ipv6 route] posiada prawidłowy adres IPv6 (prefix/length).
  • Czy adres Link-Local jest prawidłowy (Powinien to być adres sąsiedniego rutera którego interfejs współdzieli ten sam link bądź inne połączenie warstwy drugiej).
  • Czy interfejs następnego przeskoku jest prawidłowy.
  • Czy adres Unicast IPv6 następnego przeskoku jest prawidłowy.
 • Aby wpis routingu statycznego znalazł się w tablicy routingu muszą być spełnione następujące wymagania:
  • Interfejs następnego przeskoku musi być aktywny w stanie (up/up).
  • Adres następnego przeskoku musi być osiągalny z poziomu lokalnego rutera.
  • Wpis musi posiadać niższą wartość Dystansu administracyjnego, w przypadku w którym istnieje już inny statyczny wpis odnoszący się do tej samej sieci docelowej.

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz