(TK) Teoria protokołu NPTv6**

Konfiguracja protokołu NPTv6 została opisana w artykule: Konfiguracja translacji NAT względem protokołu IPv6.

NPTv6 (Network Prefix Translation)

 • Protokół NPTv6 umożliwia statyczną translacją prefix-ów IPv6 na inne prefix-y IPv6, zgodnie z zasadą jeden do jednego (1:1) (Stateless address translation), nie umożliwiając przy tym translacji Stateful.
 • Protokół NPTv6 jest wykorzystywany w sieci, ponieważ:
  • Uniezależnia wewnętrzną adresację sieci od dostawcy ISP, tym samym zmiana globalnego prefix-u nie wymaga zmiany wewnętrznej adresacji IPv6.
  • Umożliwia translację adresów ULA (Unique Local Address) na GUA (Global Unicast Address).
 • Protokół NPTv6:
  • Nie wymaga mapowania przy translacji prefix-ów IPv6.
  • Nie umożliwia translacji adresów IPv6, a jedynie translację prefix-ów IPv6.
  • Generuje tą samą wartość sumy kontrolnej jaką generuje algorytm (Internet Checksum Algorithm).
 • Protokół NPTv6 nie umożliwia translacji adresu GUA, na inne adresy GUA.

Konfiguracja protokołu NPTv6

Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu LAN

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu dla protokołu IPv6.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (LAN).

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat66 inside

Określa konfigurowany interfejs jako interfejs wewnętrzny w procesie translacji NPTv6.

Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu WAN

(config-if)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (WAN).

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat66 outside

Określa konfigurowany interfejs jako interfejs zewnętrzny w procesie translacji NPTv6.

Globalna konfiguracja protokołu NPTv6

(config)# nat66 prefix inside prefix/prefix-length(Prefix wewnętrzny)(Np. 2001:DB8:0:12::/64) outside prefix/prefix-length(Prefix zewnętrzny)(Np. 2001:DB8:0:2::/64)

Określa jakie prefix-y IPv6 będą tłumaczone przez protokół NPTv6.

# show nat66 prefix

Wyświetla konfigurację protokołu NPTv6.

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz