(T) Adresacja Multicast**

Wstęp do adresów IPv6 Multicast

Rodzaje adresów Multicast IPv6

 • [FF00::/8] Multicast Address (IPv4 Multicast Address) – Pełni identyczną rolę względem protokołu IPv6, jaką pełnią adresy multicast względem protokołu IPv4. Wyróżnia się następujące adresy IPv6 multicast:
  • [FF00::/12] Well Known Multicast Address – Dobrze znane adresy multicast, przydzielane przez IANA.
  • [FF10::12/] Transient Multicast Address – Dynamiczne adresy multicast, przydzielane przez aplikacje.
  • [FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104] Solicited-Node Multicast Address.
 • [FF02::/16] Well Known Multicast Address – Działa na zasadzie adresu multicast w obrębie jednej sieci, tym samym nie jest rozgłaszany przez rutery. Wyróżnia się następujące adresy IPv6 multicast:
  • (All nodes) FF02::1 – Określa wszystkie urządzenia wykorzystujące protokół IPv6, w danej sieci. Stanowi odpowiednik adresu subnet broadcast wykorzystywanego w protokole IPv4.
  • (All Routers) FF02::2 – Określa wszystkie rutery używające adresacji IPv6, w danej sieci.
  • (All OSPFv3) FF02::5/6 – Określa wszystkie rutery używające protokołu OSPFv3, w danej sieci.
  • (RIPng Routers) FF02::9 – Określa wszystkie rutery używające protokołu RIPng, w danej sieci.
  • (EIGRPv6 Routers) FF02::A – Określa wszystkie rutery używające protokołu EIGRPv6, w danej sieci.
  • (DHCP Relay Agent) FF02::1:2 – Określa wszystkie rutery działające jako agent relay dla protokołu DHCPv6.
  • (DHCP Servers) FF05::1:3 – Określa wszystkie serwery protokołu DHCPv6, w danej sieci.
  • (DHCP Routers) FF05::2 – Określa wszystkie interfejsy ruterów używające adresację IPv6, w danej sieci.
Komenda [show ipv6 interface interfejs] wyświetla do jakiej grupy adresów Link-Local Multicast należy określony interfejs sieciowy. Adresy Link-local są wyświetlana pod hasłem „Joined group address(es)”.
 • [FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104] Solicited-Node Multicast Address – Umożliwia przesyłanie ruchu multicast do wielu hostów posiadających podobny adres IPv6 (Dokładnie rzecz ujmując końcówkę tego adresu). Adres ten jest wykorzystywany między innymi przez protokół NDP w wiadomości NS.
  • Multicast – Należy do grupy adresów Multicast.
  • Link-Local – Nie jest przekazywany przez rutery (Nie jest routowany).
  • Calculated – Jest tworzony na podstawie adresu „Unicast IPv6” danego hosta. A dokładnie rzecz ujmując, na podstawie jego sześciu ostatnich hexadecymalnych cyfr.
  • Operation – Każdy interfejs posiada jak i nasłuchuje na swoim adresie Solicited-Node Multicast Address.
  • Overlap – Nie jest unikalny, może się powtarzać.
 • [FF08::/16] Organization Local Multicast Address – Przepuszcza ruch multicast w obrębie danej firmy, blokując tym samym jego rozprzestrzenianie się poza jej obszar.

Rodzaje i budowa adresów Multicast

Budowa adresów Multicast

 • Adres Multicast: 1111 1111 (FF00/8) [8 bitów] + Flags (0 / 1) [4 bity] + Scope (1F) [4 bity] + Group ID.
 • Flagi (Flags): Permanent (0) – Grupa adresów multicast (Predefined Multicast Address) przyznawanych przez organizację IANA, zawiera dobrze znane adresy (Well Known) oraz (Solicited Node Multicast). Nonpermanent (1) – Grupa adresów multicast, zdefiniowanych przez aplikację.
 • Scope: Reserved (0). Interface-Local Scope (1). Link-Local Scope (2). Reserved (3). Admin-Local Scope (4). Site-Local Scope (5). Unassigned (6). Unassigned (7). Organization-Local Scope (8). Thru D Unassigned (9). Global Scope (E). Reserved (F).
Aby adresy typu Site Local mogły być routowalne, administrator musi wykorzystać komendę [ipv6 unicast-routing] w trybie konfiguracji globalnej systemu Cisco IOS.
 • Porównanie adresu Link-Local Scope z adresem Link-Local Unicast Address:
  • Adres Link-Local Scope:
   • Jest adresem multicast a nie unicast.
   • Może stanowić jedynie adres docelowy.
   • Może być wysłany jedynie do urządzeń znajdujących się w tej samej sieci (Nie routowany).
   • Jest przeważnie adresem Well Known bądź Solicited Node Multicast.
  • Adres Link-Local Unicast Address:
   • Jest adresem unicast a nie multicast.
   • Może być zarówno adresem docelowym jak i źródłowym.
   • Może być wysłany jedynie do urządzeń znajdujących się w tej samej sieci (Nie routowany).
Zasięg adresów multicast Scope

Adresy Solicited-Node Multicast Address

 • Adresy Solicited-Node Multicast Address są automatycznie generowane względem każdego adresu Global Unicast Address, Unique Local Address oraz Link Local Address. Na podstawie prefix-u FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104.
 • Adresy Solicited-Node Multicast Address są wykorzystywane w wiadomościach NS (Neighbor Solicitation) w procesie wykrywania duplikacji adresów IPv6 DAD (Duplicate Address Detection).
 • Tworzenie adresu Solicited-Node Multicast Address na podstawie adresu Global Unicast Address wygląda następująco:
  • 2001:DB8:CAFE:0001:0000:0000:0000:0001 (Solicited-Node Multicast Address).
  • FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0001 (Global Unicast Address).
 • Tworzenie adresu Solicited-Node Multicast Address na podstawie adresu Link Local Address wygląda następująco:
  • FE80:0000:0000:0000:5AAC:78FF:FE93:DA00 (Solicited-Node Multicast Address).
  • FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF93:DA00 (Link Local Address).

Ethernet IPv6 Multicast MAC Address

 • Ethernet IPv6 Multicast MAC Address, umożliwia filtrację adresów IPv6 multicast na poziomie karty sieciowej (Layer 2).
 • Adres IPv6 Multicast MAC powstaje na podstawie wzorca 33:33:xx:xx:xx:xx zgodnie z dokumentacją RFC 7042.
Wartość 33:33 należy do firmy Xerox PAR (Palo Alto Research Center).
Adresy IPv6 Multicast MAC mogą się powtarzać w obrębie jednej sieci Ethernet-owej.
 • Tworzenie adresu IPv6 Multicast MAC Address na podstawie adresu Global Unicast Address wygląda następująco:
  • 2001:DB8:CAFE:0001:0000:0000:0000:0001 (Solicited-Node Multicast Address).
  • FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0001 (Global Unicast Address).
  • 33:33:FF:00:00:01 (IPv6 Multicast MAC Address).
 • Tworzenie adresu IPv6 Multicast MAC Address na podstawie adresu Link Local Address wygląda następująco:
  • FE80:0000:0000:0000:5AAC:78FF:FE93:DA00 (Solicited-Node Multicast Address).
  • FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF93:DA00 (Link Local Address).
  • 33:33:FF:93:DA:00 (IPv6 Multicast MAC Address).
 • Przykładowe adresy Well Known IPv6 Multicast MAC Address:
  • 33:33:FF:00:00:01 (All Devices FF02::1).
  • 33:33:FF:00:00:02 (All Devices FF02::2).
  • 33:33:FF:00:00:05 (All Devices FF02::5).
  • 33:33:FF:00:00:0A (All Devices FF02::A).

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz