(K) Konfiguracja Router Mapy”

Konfiguracja Router Mapy

Wstęp teoretyczny do Router Mapy

 • W procesie redystrybucji tras sieciowych pomiędzy różnymi protokołami routingu dynamicznego, przypisywana jest im domyślna, bądź statycznie zdefiniowana wartość metryki. Opcjonalnym narzędziem umożliwiający bardziej szczegółowe zarządzanie wartościami metryki, jest router mapa. Umożliwia ona zdefiniowanie wartości, rozgłaszanej metryki, jak i opcjonalnego tagowania tras względem określonej trasy bądź wielu tras routingu.
 • Ponad to ruter mapa udostępnia następujące funkcjonalności:
  • Filtrowanie rozgłaszanych sieci na podstawie adresu, maski oraz innych parametrów.
  • Przypisywanie wartości metryki do konkretnych sieci.
  • Określanie rodzaju trasy zewnętrznej np. E1 bądź E2.
  • Tagowanie tras routingu.

Podstawowa konfiguracja Router mapy:

Określanie zasięgu router mapy

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} sequence

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit) bądź filtrujące (denny), wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# match interface interfejs…

Określa trasy posiadające podany w komendzie interfejs sieciowy, ustawiony jako interfejs następnego przeskoku.

(config-route-map)# match ip address {ACL-ID / prefix-list nazwa-prefix-listy}

Określa trasy prowadzące do sieci, zawartych we wskazanej liście ACL bądź Prefix liście.
Konfiguracja Prefix listy, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# match ip next-hop {ACL-ID / prefix-list nazwa-prefix-listy}

Określa trasy zawierające adres następnego przeskoku (Next-hop), zawarty we wskazanej liście ACL bądź Prefix liście.
Konfiguracja Prefix listy, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# match ip route-source {ACL-ID / nazwa-prefix-listy}

Określa trasy rozgłaszane przez ruter, określony na podstawie wartość RID znajdującej się na wskazanej liście ACL bądź Prefix liście.
Konfiguracja Prefix listy, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# match metric metryka [+- wartość]

Określa trasy z wskazaną wartością metryki, bądź z wskazanym zakresem (+-) metryk.

(config-route-map)# match route-type {internal / external [type-1 / type-2] / level-1 / level-2 / nssa-external / local}

Określa trasy zewnętrzne wskazanego typu.

(config-route-map)# match tag {0-255.0-255.0-255.0-255(tag)(dotted-decimal) / 0-4294967295…(tag)(intiger) / list nazwa-tag-listy…}

Określa trasy posiadające wskazaną wartość o-tagowania.
Konfiguracja tagowania tras routingu, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# match community BGP-community-ACL(BGP)

Określa trasy posiadające wartości BGP Community, zgodne ze wskazaną listą BGP community ACL.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Określanie parametrów router mapy

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} sequence

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit) bądź filtrujące (denny), wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# set metric 0-4294967295({[OSPF, RIP, BGP] wartość metryki / [EIGRP] bandwidth delay reliability Loading mtu})

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wartość rozgłaszanej metryki.

(config-route-map)# set metric-type {type-1 / type-2}(OSPF)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, rodzaj rozgłaszanej trasy.

(config-route-map)# set tag {0-255.0-255.0-255.0-255…(tag)(dotted-decimal) / 0-4294967295…(tag)(intiger)}

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wskazaną wartość o-tagowania.
Konfiguracja tagowania tras routingu, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# set ip next-hop adres-IP

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, adres następnego przeskoku.

(config-route-map)# set as-path prepend {numery-ASN / last-as 1-10}(BGP)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wskazane numery ASN.

(config-route-map)# set local-preference 0-4294967295(BGP)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wartość BGP PA (Local Preference).

(config-route-map)# set origin {igp / incomplete}(BGP)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wartość BGP PA (Origin).

(config-route-map)# set weight 0-65535(BGP)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wartość BGP PA (weight).

(config-route-map)# set community BGP-community [additive](BGP)

Dołącza do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wartość BGP community (Nadpisując tym samym poprzednie wartości BGP Communities, dodane do omawianych tras). Opcjonalna pod-komenda [additive] zmienia domyślne zachowanie komendy set, dopisując wskazaną wartość BGP community, zamiast ją nadpisywać.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Opcjonalne ustawienia router mapy

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} sequence

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit) bądź filtrujące (denny), wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# descryption opis

Przypisuje opis do obecnie edytowanego wpisu router mapy.

(config-route-map)# continue

Domyślnie po dopasowaniu trasy do pierwszego pasującego wpisu Ruter mapy, reszta wpisów jest ignorowana. Komenda [continue] zmienia to domyślne zachowanie, umożliwiając dalszą inspekcję wpisów Ruter mapy.

Przypisywanie router mapy

(config)# ruter protokół [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego w komendzie protokołu routingu.

(config-route)# redistribute protokół ASN route-map nazwa-ruter-mapy

Określa warunki redystrybucji tras routingu, za pomocą odpowiednio skonfigurowanej router mapy.

(configroute)# ruter eigrp [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-route)# distribute-list route-map nazwa-ruter-mapy {in / out} [interfejs]

Przypisuje określoną w komendzie Router mapę, do konfigurowanej instancji protokołu EIGRP.

(config-route)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# distribute-list router-map nazwa-router-mapy in [interfejs]

Blokuje możliwość dodania określonej sieci do tablicy routingu, względem wszystkich protokołów routingu dynamicznego. W przypadku protokołu OSPF filtracja ta nie wpływa ani na struktury LSA ani na algorytm SPF, ponieważ dotyczy jedynie procesu aktualizacji tablicy routingu (Jest to najmniej zalecana metoda filtracji tras routingu, mogąca doprowadzić do powstania dziur w topologii).

Komendy SHOW

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

# show ip route adres-IP-sieci

Wyświetla szczegółowe informacje na temat trasy, prowadzącej do wskazanej w komendzie sieci. Komenda wyświetla między innymi przypisaną do trasy wartość o-tagowania.

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

3 komentarze

 1. 6 września 2020

  […] Konfiguracja Router Mapy została opisana w artykule: Konfiguracja Router Mapy. […]

 2. 6 września 2020

  […] Szczegółowa konfiguracja router mapy została opisana w artykule: Router Map. […]

 3. 7 września 2020

  […] Konfiguracja Router Mapy została opisana w artykule: Konfiguracja Router Mapy. […]

Dodaj komentarz