(K) Konfiguracja Policy-Based Routing-u**

Konfiguracja Policy-Based Routing-u

Wstęp teoretyczny do PBR

  • Domyślne nadchodzące do rutera pakiety są de-enkapsulowane do poziomu ramki Ethernet-owej, sprawdzane pod kontem wartości FCS a następnie kierowane do interfejsu wyjściowego na podstawie tablicy CEF. Funkcja PBR umożliwia zmianę domyślnego zachowania rutera dzięki czemu nadchodzące pakiety będą rozpatrywane zgodnie z innymi niż domyślne kryteriami (Proces działania jest następujący: Interfejs wejściowy -> PBR -> de-enkapsulacja -> ).
  • Logika działanie funkcji PBR z wykorzystaniem opcji Default:
    • Default: Interfejs wejściowy -> Routing Table (CEF) (Jeżeli brakuje wpisu to ->) -> PBR (Pierwszy aktywny interfejs).
    • Brak komendy default: Interfejs wejściowy -> PBR (Pierwszy aktywny interfejs) (Jeżeli brakuje wpisu, bądź podane wpisy są nieaktywne to ->) -> Routing Table (CEF).

Konfiguracja funkcji PBR

Tworzenie nowego wpisu funkcji PBR

(config)# route-map nazwa-PBR permit

Tworzy nową router mapę, wykorzystaną przez funkcję PBR.

(config-route-map)# match {ip address Extended-ACL / length mini max}

Określa sieć, której będzie dotyczył wpis PBR.

(config-route-map)# set {ip next-hop adresy-IP / ip next-hop recursive adresy-IP / default next-hop adresy-IP / interface interfejsy / default interface interfejsy}

Określa Interfejs bądź adres IP następnego przeskoku, dla sieci wskazanych komendą [match]. Poniższe opcje decydują o kolejności sprawdzania adresu następnego przeskoku:
* brak – Wpierw rozpatrywane zostają wpisy PBR a następnie zawartość tablicy routingu.
* default – Wpierw rozpatrywana zostaje zawartość tablicy routingu a następnie wpisy PBR.
* recursive – Zarówno opcja pierwsza jak i druga wymagają aby adres następnego przeskoku znajdował się w sieci bezpośrednio przyległej do rutera. Natomiast opcja „recursive” nie posiada takiego obostrzenia.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.
Funkcja PBR była wykorzystywana onegdaj prze protokół QoS. 

Przypisywanie wpisu funkcji PBR do interfejsu

(config-route-map)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip policy route-map nazwa-PBR

Przypisuje wpis funkcji PBR do konfigurowanego interfejsu sieciowego (Komenda nie uwzględnia pakietów wygenerowanych przez lokalne urządzenie).

(config-if)# ip local policy route-map nazwa-PBR

Przypisuje wpis funkcji PBR do konfigurowanego interfejsu sieciowego (Komenda uwzględnia pakiety wygenerowane przez lokalne urządzenie).

Konfiguracja funkcji PBR z wykorzystaniem śledzenia Track

(config)# route-map nazwa-PBR permit

Tworzy nową router mapę, wykorzystaną przez funkcję PBR.

(config-route-map)# set ip next-hop verify-availability [adres-IP(Adres następnego przeskoku) 1-65535(Numer sekwencyjny) track track-ID]

Określa Interfejs bądź adres następnego przeskoku, przy jednoczesnym sprawdzeniu jego dostępność za pomocą protokołu IP SLA.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Komendy show

# show route-map

Wyświetla

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz