(K) Konfiguracja Object Group-y*

Object-Grupy

Konfiguracja Object Group-y

Object-Group Network

(config)# object-group network nazwa-grupy

Przechodzi do poziomu konfiguracji Object-grupy (Network).

(config-network-group)# descryption opis-grupy

Dodaje opis do konfigurowanej Object-grupy.

(config-network-group)# host {adres-IP / nazwa-DNS}

Określa pojedynczy adres IP / nazwę DNS, której dotyczyć będzie wskazana Object-grupa.

(config-network-group)# sieć {/prefix / maska-sieciowa}

Określa sieć, której dotyczyć będzie wskazana Object-grupa.

(config-network-group)# range startowy-adres-IP końcowy-adres-IP

Określa zakres adresów IP, których dotyczyć będzie wskazana Object-grupa.

(config-network-group)# any

Określa wszystkie adresy IP.

(config-network-group)# object-group nazwa-grupy-zagnieżdżonej

Łączy konfigurowaną Object-grupę z inną z konfigurowaną już Object-grupą.

Object-Group Service

(config)# object-group service nazwa-grupy

Przechodzi do poziomu konfiguracji Object-grupy (Service).

(config-service-group)# descryption opis-grupy

Dodaje opis do konfigurowanej Object-grupy.

(config-service-group)# xxx

Xxx

(config-service-group)# xxx

Xxx

(config-service-group)# xxx

Xxx

(config-service-group)# xxx

Xxx

(config-service-group)# xxx

Xxx

Object-Group Security

(config)# object-group security nazwa-grupy

Przechodzi do poziomu konfiguracji Object-grupy (Security).

(config-security-group)# descryption opis-grupy

Dodaje opis do konfigurowanej Object-grupy.

(config-security-group)# xxx

Xxx

(config-security-group)# xxx

Xxx

(config-security-group)# xxx

Xxx

(config-security-group)# xxx

Xxx

(config-security-group)# xxx

Xxx

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz