(K) Konfiguracja protokołu NAT64*

Konfiguracja protokołu NAT64

Konfiguracja interfejsu IPv6

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (IPv6).

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat64 enable

Aktywuje protokół NAT64, na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

Konfiguracja interfejsu IPv4

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (IPv4).

(config-if)# ip address adres-IPv4 maska

Przypisuje adres IPv4, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat64 enable

Aktywuje protokół NAT64, na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz