(TK) Konfiguracja routing-u IPv6**

Podstawy routingu protokołu IPv6

 • Aby adresacja IPv6 znalazła się a tablicy routingu należy:
  • Aktywować funkcję routingu względem protokołu IPv6, za pomocą komendy [ipv6 unicast-routing].
  • Przypisać do konfigurowanego interfejsu sieciowego adres IPv6.
 • Ruter tworzy wpis do tablicy routingu na podstawie adresacji Unicast IPv6
  • Pierwszy wpis odnosi się do całej sieci (Connected routeC).
  • Drugi wpis określa lokalny adres IPv6 interfejsu rutera (Local routeL).
 • Rutery Cisco nie tworzą wpisów na podstawie adresacji IPv6 Link-Local.
 • Rutery Cisco usuwają z tablicy routingu wpisy dotyczące nieaktywnych interfejsów.

Konfiguracja statycznego routingu IPv6

Konfiguracja trasy statycznej

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 route prefix/prefix-length interfejs

Tworzy statyczną trasę routingu, względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 route prefix/prefix-length interfejs {adres-link-local interfejs / adres-global-unicast}(Adres-następnego-przeskoku)

Tworzy statyczną trasę routingu, względem protokołu IPv6. Określającą adres IPv6 następnego przeskoku.

Konfiguracja domyślnej trasy statycznej

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 route ::/0 interfejs

Tworzy statyczną domyślną trasę routingu, względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 route ::/0 {adres-link-local interfejs / adres-global-unicast}(Adres-następnego-przeskoku)

Tworzy statyczną domyślną trasę routingu, względem protokołu IPv6. Określającą adres IPv6 następnego przeskoku.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz