(K) Konfiguracja protokołu NPTv6*

Konfiguracja protokołu NPTv6

Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu LAN

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu dla protokołu IPv6.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (LAN).

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat66 inside

Określa konfigurowany interfejs jako interfejs wewnętrzny w procesie translacji NPTv6.

Konfiguracja NPTv6 względem interfejsu WAN

(config-if)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego (WAN).

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# nat66 outside

Określa konfigurowany interfejs jako interfejs zewnętrzny w procesie translacji NPTv6.

Globalna konfiguracja protokołu NPTv6

(config)# nat66 prefix inside prefix/prefix-length(Prefix wewnętrzny)(Np. 2001:DB8:0:12::/64) outside prefix/prefix-length(Prefix zewnętrzny)(Np. 2001:DB8:0:2::/64)

Określa jakie prefix-y IPv6 będą tłumaczone przez protokół NPTv6.

# show nat66 prefix

Wyświetla konfigurację protokołu NPTv6.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz