(TK) Konfiguracja list ACL IPv6*

Konfiguracja list ACL IPv6

Wstęp teoretyczny

Rodzaje list ACLv6

 • IPv6 Traffic Filtering, filtruje ruch sieciowy:
  • Przechodzący przez konfigurowane urządzenie.
  • Na poziomie interfejsów sieciowych.
  • Z wsparciem tagowania list ACL.
 • IPv6 Access Classes, filtruje ruch sieciowy:
  • Kierowany na konfigurowane urządzenie.
  • Wygenerowany przez konfigurowane urządzenie.
  • Management-owy ruch sieciowy.

Działanie listy ACLv6

 • W przypadku dopasowania adresu IPv6 do wpisu deny, nadchodzący ruch sieciowy zostanie porzucony. A ruter odeśle na zawarty w pakiecie adres źródłowy, wiadomość ICMPv6 (Unreachable Message).
 • Domyślnie listy ACL dla protokołu IPv6 zawierają trzy wpisy:
  • [permit icmp any any nd-na]
  • [permit icmp any any nd-ns]
  • [deny ipv6 any any]

Konfiguracja list ACL

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz