(K) Dynamiczne przydzielanie adresów IPv6 (Stateful DHCPv6)**

Manipulowanie wartościami flag wiadomości RA

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] ipv6 nd prefix prefix-IPv6/prefix-length no-autoconfig

Zmienia domyślną wartość flagi A z 1 na 0. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

(config-if)# [no] ipv6 nd other-config-flag

Zmienia domyślną wartość flagi O z 0 na 1. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

(config-if)# [no] ipv6 nd managed-config-flag

Zmienia domyślną wartość flagi M z 0 na 1. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

Metoda III – Stateful DHCPv6

Teoria związana z przyznawaniem adresów IPv6 za pomocą funkcji Stateful DHCPv6 została opisana w artykule: Przydzielanie adresów (Stateful DHCPv6).

Konfiguracja serwera DHCPv6

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pulę DHCPv6, względem protokołu IPv6.

(config-dhcpv6)# ipv6 address prefix-IPv6/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.
Serwer DHCPv6 nie posiada możliwości wykluczenia adresów IPv6 z dostępnej puli. Administrator może jednak wykorzystać mniejszą długość prefix-u np. /80 zamiast /64, w celu redukcji możliwych do przyznania adresów IPv6). 

(config-dhcpv6)# dns-server adres-IPv6

Definiuje rozgłaszany adres IPv6, serwera DNS.

(config-dhcpv6)# domain-name nazwa-domeny

Definiuje rozgłaszaną nazwę domenową, przypisaną do serwera DHCPv6.

Konfiguracja interfejsu na którym ma pracować serwer DHCPv6

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address prefix-IPv6/prefix-length

Przypisuje adres IPv6, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 nd prefix prefix-IPv6/prefix-length no-autoconfig

Zmienia domyślną wartość flagi A z 1 na 0.

(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

Zmienia domyślną wartość flagi M z 0 na 1.

(config-if)# ipv6 dhcp server nazwa-puli [rapid-commit]

Przypisuje pulę DHCP do konfigurowanego interfejsu.
* rapid-commit – aktywuje szybszy proces, pozyskiwania adresu IPv6.
Tryb rapid-commit umożliwia pozyskanie adresu IPv6, przy wykorzystaniu szybszej dwuetapowej metody rapid. Wymieniającej pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerem DHCPv6 jedynie dwie wiadomości (Solicit oraz Reply).

(config-if)# no shutdown

Administracyjnie włącza interfejs sieciowy.

Konfiguracja klienta dhcp

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 enable*

Aktywuje protokół IPv6 na konfigurowanym interfejsie sieciowym (Automatycznie generując adres IPv6 Link-Local).

(config-if)# ipv6 address dhcp [rapid-commit]

Aktywuje klienta DHCP na konfigurowanym interfejsie sieciowym.
* rapid-commit – aktywuje szybszy proces, pozyskiwania adresu IPv6.

(config-if)# no shutdown

Administracyjnie włącza interfejs sieciowy.

Konfiguracja dodatkowych opcji protokołu DHCPv6

DHCPv6 Agent relay

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu wspierającego protokół IPv6.

(config-if)# ipv6 dhcp relay destination {adres-IPv6 / FF02::1:2 / FF05::1:3} [interfejs] [source-address adres-IPv6 link-address adres-IPv6]

Aktywuje funkcję agenta Relay, określając adres IPv6 serwera DHCPv6.
* source-address –Określa źródłowy adres IPv6 dla komunikacji z serwerem DHCPv6 (RELAY-FORWARD).
* FF02::1:2 – Multicast-owy adres IPv6 Link-Local, określający wszystkie serwery DHCPv6.
* FF05::1:3 – Multicast-owy adres IPv6 Site-Local, określający wszystkie serwery DHCPv6 (Wymaga skonfigurowania funkcji Multicast dla adresów IPv6 Site-Local za pomocą komendy [ipv6 multicast-routing]).

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz