Witaj na stronie NetCLI

Strona NetCLI stanowi eksperyment mający na celu przeniesienie moich prywatnych notatek przygotowujących mnie do certyfikacji CCNP R&S, do wersji elektronicznej, webowej.

Budowa strony

Znaczenie skrótów ()

 • T (Teoria) – Artykuł omawiający zagadnienia teoretyczne.
 • Ts (Troubleshooting) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów sieciowych.
 • TK (Teoria i Konfiguracja) – Artykuł omawiający zagadnienia teoretyczne jak i konfigurację urządzeń sieciowych.
 • K (Konfiguracja) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z konfiguracją urządzeń sieciowych.
 • KP (Konfiguracja przykładowa) – Artykuł prezentujący przykładową konfigurację urządzeń sieciowych.
 • WLC (Wireless Lan Controller) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z konfiguracją kontrolera WLC.
 • P (Projektowanie) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z projektowaniem sieci komputerowych.
 • B (Bezpieczeństwo) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci.
 • S (Słownik) – Artykuł dotyczący jednego określonego zagadnienia.
 • Bh (Powłoka Bash) – Artykuł omawiający zagadnienia związane z powłoką Bash.
 • Py (Python) – Artykuł omawiające zagadnienia związane z językiem Python.
 • A (Ansible) – Artykuł omawiające zagadnienia związane z Ansible.
 • Win (Windows) – Artykuł omawiające zagadnienia związane z systemem Windows 10 / 2019.
 • Lx (Linux) – Artykuł omawiające zagadnienia związane z systemem Linux.

Znaczenie kolorów i nawiasów

 • Komenda-CLI – Zdefiniowana wartość do wyboru [0-123434].
 • Komenda-CLI – Dowolna wartość do wybory [hasło].
 • {jeden / lub dwa} – Dwie lub więcej komend do wyboru (Wybrana może być tylko jedna komenda)
 • [jeden / dwa] – Opcjonalnie dwie lub więcej komend do wyboru (Można wybrać jedną bądź więcej komend).
 • {[jeden / lub dwa]} – Dwie lub więcej komend do wyboru (Musi być wybrana przynajmniej jedna komenda).
 • komenda(shutdown) – Określa wartość domyślną.
 • komenda(sekundy) – Określa format podanej wartości np. sekundy, milisekundy, dni, godziny Itd. np. (hh:mm:ss), (sekundy).
 • komenda(ID klucza) – Opcjonalny opis znaczenia danej komendy np. 0-2147483647(ID klucza).
 • {[Opis] komenda} {[Opis] komenda} – Opcjonalny opis znaczenia bloku komend.
 • Komenda opcja – Opis wielu pod komend.
 • * – Opcjonalna komenda CLI.
 • [komenda] – Komenda CLI.
 • [komunikat] – Komunikat systemu IOS.
 • ENTER – Klawisz klawiatury
PDFPRINT

1 Response

Dodaj komentarz