(Ts) Troubleshooting protokołu VRRP*

Troubleshooting protokołu VRRP

Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem VRRP należy

 • Określić które z urządzeń pełni rolę VRM [tracert (PC) show standby brief (Cisco)].
 • Określić sposób elekcji urządzenia pełniącego rolę VRM.
 • Sprawdzić konfigurację funkcji „preempt” [Show vrrp brief / Show vrrp].
 • Określić współdzielony (wirtualny) adres IP [Show vrrp brief / Show vrrp].
 • Określić współdzielony (wirtualny) adres MAC [Show vrrp].
 • Ustalić czy funkcja śledzenia portów jest włączona [Show vrrp].

Identyfikacja współdzielonego (wirtualnego) adresu MAC:

 • Przykładowy adres MAC protokołu VRRP 00:00:5e:00:01:XX
 • 00:00:5e – Określa część adresu przydzieloną producentowi (IANA).
 • 00:01 – Określa część adresu przydzieloną dla protokołu VRRP.
 • XX – Określa część adresu należącą do danej grupy VRRP (Numer grupy VRID zapisany jest hex-a decymalnie).

Weryfikacja nadchodzący wiadomości protokołu VRRP

 • Protokół VRRP weryfikuje wiadomość nadchodzące od sąsiednich urządzeń sprawdzając czy:
  • Wartość IP TTL jest równa 255.
  • Wartość VRRP Version jest równa 2/3.
  • Wartość Checksum jest poprawna.
  • Pakiet wiadomości VRRP jest kompletny.
  • Metoda autentykacji jest zgodna z skonfigurowaną.

Pozostałe artykuły dotyczące wysokiej dostępności

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz