(Ts) Troubleshooting protokołu STP*

Wstęp do Troubleshooting-u

Proces rozwiązywania problemów protokołu STP, RSTP, MST

 • Proces Troubleshooting-u protokołu STP należy zacząć od:
  • Określenia, które z urządzeń pełni rolę root-a [show spanning-tree].
  • Znalezienia wszystkich portów pełniących rolę RP [show spanning-tree / show spanning-tree root].
  • Znalezienia wszystkich portów pełniących rolę DP lub AP [show spanning-tree].
 • Możliwe przyczyny powstaną błędów związanych z protokołem STP:
  • Duplex mismatch – Błąd wywołany złymi ustawieniami trybu pracy (Duplex) interfejsów łączących dwa przełączniki.
  • Unidirectional Link Failure – Błąd wywołany ruchem sieciowym przechodzącym jedynie w jednym kierunku.
  • Frame Corruption – Błąd wywołany błędami fizycznymi powstałymi na interfejsie łączącym dwa przełączniki.
  • Resource Errors – Błąd wywołany zbytnim obciążeniem procesora CPU danego przełącznika.
  • PortFast Configuration Errors – Błąd wywołany połączeniem dwóch interfejsów PortFast ze sobą.
  • STP Tuning Errors – Błąd wywołany zbyt niską wartością czasu „Network Diameter”.

Komendy SHOW

 • Komenda [Show spanning-tree]:
  • Wyświetla status obecnego urządzenia (root, noroot).
  • Wyświetla koszt dotarcia do root-a.
  • Wyświetla informacje o koszcie dotarcia do root-a, względem każdego z interfejsów.
 • Komenda [Show spanning-tree root]:
  • Wyświetla informacje na temat przełącznika pełniącego rolę root-a

# show spanning-tree

Wyświetla podstawowe informacje o protokole Spanning-tree (Względem wszystkich sieci VLAN).
# show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID  Priority  32769
       Address   5e00.0004.0000
       This bridge is the  root
       Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec Forward Delay 15  sec

Bridge ID Priority  32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
       Address   5e00.0004.0000
       Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec Forward Delay 15  sec
       Aging Time 300 sec

Interface     Role   Sts    Cost   Prio.Nbr  Type
------------------- ----    ---    ---------  --------   --------------------------------
Gi0/1         Desg  FWD  4      128.2    P2p
Gi0/2         Desg  FWD  4      128.3    P2p
Gi1/0         Desg  FWD  4      128.5    P2p
Gi1/1         Desg  FWD  4      128.6    P2p 
 • Root ID Priority – Określa priorytet BID root-a.
 • Root ID Address – Określa adres MAC root-a.
 • Root ID Cost – Określa koszt dotarcia do root-a.
 • Root ID Port – Określa interfejs z najkrótszą drogą dotarcia do root-a.
 • Root ID Hello Timer – Określa domyślne czasy dla root-a.
 • Bridge ID Priority – Określa priorytet BID lokalnego przełącznika (Sys-id
 • Sys-id-ext 1 (Extended System ID) – Określa sieć VLAN.
 • Bridge ID Address – Określa adres MAC lokalnego przełącznika.
 • Bridge ID Cost – Określa koszt dotarcia do lokalnego przełącznika.
 • Bridge ID Port – Określa interfejs z najkrótszą drogą dotarcia do lokalnego przełącznika.
 • Bridge ID Hello Timer – Określa domyślne czasy dla lokalnego przełącznika.
 • Interface – Wyświetla aktywne interfejsy wraz z ich rolą, stanem, typem i identyfikatorem.
Zarówno w przypadku protokołów STP jak i RSTP role portów (Alternate, Root czy Designated) będą widoczne w wydruku komendy [show spanning-tree]. Przez co wpis „spanning tree enabled protocol” widoczny w górnej części wydruku, jest jedyną opcją potwierdzenia jaki protokół jest obecnie wykorzystywany.
Przełączniki Cisco nie wykorzystują nazwy „Discarding” w przypadku protokołu RSTP, w zamian za to używają nazewnictwa zaczerpniętego z protokołu STP „Blocking”.

# show spanning-tree interface interfejs detail

Wyświetla szczegółowe informacje protokołu STP, względem określonego interfejsu sieciowego.
# show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/1 detail
Port 2 (GigabitEthernet0/1) of VLAN0001 is  designated forwarding
  Port path cost 4, Port priority 128, Port  Identifier 128.2.  
  Designated root has priority 32769, address 5e00.0004.0000  
  Designated bridge has priority 32769, address 5e00.0004.0000
  Designated port id is 128.2, designated path cost 0    
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point by default
  BPDU: sent 40699, received 1

Port 2 (GigabitEthernet0/1) of VLAN0002 is  designated forwarding
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.2.    
  Designated root has priority 32770, address 5e00.0004.0000  
  Designated bridge has priority 32770, address 5e00.0004.0000
  Designated port id is 128.2, designated path cost 0    
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point by default
  BPDU: sent 40699, received 1  
 • Port cost – Określa koszt interfejsu.
 • Port priority – Określa priorytet interfejsu.
 • Port identifier – Określa identyfikator interfejsu.
 • Designated priority, MAC address – Określa priorytet i adres MAC root-a.
 • BPDU – Określa ilość wysłanych / odebranych wiadomości BPDU.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje

 • ? Informacja: Aby powstała nowa instancja protokołu PVST względem nowo-stworzonej sieci wirtualnej VLAN, musi istnieć przynajmniej jeden interfejs (Trunk / Access) działający w danej sieci.
 • ? Informacja: Ramki BPDU protokołu PVST+przesyłane w sieci VLAN do której się odnoszą, natomiast ramki BPDU protokołu STP zawsze poruszają się w sieci natywnej (Niezależnie od tego jaka sieć VLAN pełni tę rolę), dodatkowo ruch kontrolny STP pozostaje nie tagowany pomimo użycia komendy [vlan dot1q tag native / switchport trunk native vlan tag].
 • ? Informacja: Protokół STP w przeciwieństwie do protokołu RSTP, umożliwia skonfigurowanie funkcji PortFast na połączeniach Trunk-owych.

Pytania i odpowiedzi

 • ? Pytanie 1: W jaki sposób można określić sąsiednie urządzenia nie wspierające protokołu RSTP.
 • + Odpowiedź 1: Dane urządzenie będzie przynależeć do interfejsu P2P Peer (STP).
 • ? Pytanie 2: Jaka komenda może być wykonana na interfejsie, tak aby nie zakłócić pracy funkcji protokołu STP „loop guard”: Trunk, Access, Root Guard czy PortFast?
 • + Odpowiedź 2: Trunk.
 • ? Pytanie 3: W jaki sposób można ograniczyć zbędny ruch sieciowy warstwy drugiej, pomiędzy dwoma lokalizacjami zdalnymi tworzącymi jedną sieć lokalną LAN, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości instancji protokołu STP.
 • + Odpowiedź 3: Funkcja VTP Pruning ogranicza zarówno zbędny ruch sieciowy jak i ilość instancji protokołu STP.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz