(Ts) Troubleshooting protokołu GLBP*

Troubleshooting protokołu GLBP

Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem GLBP należy

 • Określić które z urządzeń pełni rolę AVG [tracert (PC) show glbp brief (Cisco)].
 • Określić jakie urządzenia pełnią rolę AVF [show glbp brief / show glbp].
 • Określić sposób elekcji urządzenia pełniącego rolę AVG [show glbp brief / show glbp].
 • Sprawdzić konfigurację funkcji „preempt” na urządzeniach [show glbp brief / show glbp].
 • Określić współdzielony (wirtualny) adres IP [show glbp brief / show glbp].
 • Określić współdzielone (wirtualne) adresy MAC [show glbp brief / show glbp].
 • Ustalić czy funkcja śledzenia portów jest włączona [show glbp].

Identyfikacja współdzielonego (wirtualnego) adresu MAC

 • Przykładowy adres MAC protokołu GLBP 00:07:b4:00:XX:XX.
 • 00:07:b4:00 – Określa część adresu przydzieloną dla protokołu GLBP i producenta (Cisco).
 • XX – Określa część adresu przydzieloną dla danej instancji GLBP (Numer grupy GLBP).
 • XX – Określa część adresu unikalną dla danego urządzenia w grupie GLBP (Numer grupy zapisany jest hex-a decymalnie).

Dodatkowe informacje

 • ? Informacja: Protokół GLBP wspiera do 1024 wirtualnych ruterów (Instancji GLPB) na jednym interfejsie sieciowym.
 • ? Informacja: Protokół GLBP wspiera do 4 urządzeń AVF na jedną instancje GLBP.
 • ? Informacja: W przypadku awarii AVF jego dotychczasowy wirtualny adres MAC jest przejmowany przez inne urządzenie z grupy GLBP pełniące rolę Secondary Virtual Forwarder.

Przykładowe problemy

 • ! Problem 1: Na urządzeniu wyskakuje komunikat informujący o wystąpieniu duplikacji współdzielonego adresu IP.
 • + Rozwiązanie 1: W sieci mogła powstać pętla warstwy drugiej (Layer 2).

Pozostałe artykuły dotyczące wysokiej dostępności

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz