(Ts) Troubleshooting funkcji Storm Control*

Troubleshooting funkcji Storm Control

Ograniczenia funkcji Storm Control

  • Funkcja Storm Control nie odróżnia wiadomości multicast wysyłanych przez użytkowników od wiadomości multicast nadawanych przez protokołu routingu, przez co po przekroczeniu górnego progu blokuje cały ruch multicast.
  • Funkcja Storm Control nigdy nie blokuje ruchu kontrolnego multicast (Takiego jak wiadomości BPDU czy CDP).
  • Funkcja Storm Control nie wspiera funkcji debagowania, przetwarzanego ruchu sieciowego.

Możliwości funkcji Storm Control

  • Funkcja Storm Control jest wspierana na interfejsach wirtualnych Etherchannel. Po wykonaniu komendy reguła storm control jest przypisywana zarówno do interfejsu wirtualnego jak i poszczególnych interfejsów fizycznych.

Dodatkowe informacje

  • ? Informacja: Opcjonalna konfiguracja funkcji Storm Control [storm-control broadcast level 10 20].

Pytania i odpowiedzi

  • ? Pytanie 1: Jakie są opcjonalne metody reagowania na wykrycie nadmiarowego ruchu sieciowego?
  • $ Odpowiedź 1: Shutdown oraz trap.

Pozostałe artykuły dotyczące bezpieczeństwa warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz