(Ts) Troubleshooting funkcji EtherChannel*

Troubleshooting funkcji EtherChannel

Charakterystyka pracy EtherChannel

 • Aby połączenie EtherChannel zostało nawiązane:
  • Numer ID grupy, musi być taki sam dla wszystkich interfejsów jednego połączenia EtherChannel na konfigurowanym przełączniku [channel-group ID mode on], lecz nie musi się zgadzać z numerem ID sąsiada.
  • Konfiguracja interfejsów pod względem trybu pracy (Trunk, access), ustawień protokołu STP oraz prędkości (Speed) czy dupleksu (Duplex) musi być taka sama na obydwóch urządzeniach jak i wszystkich interfejsach danej grupy.
  • Tryb pracy On musi być skonfigurowany na obydwóch urządzeniach na odpowiadających sobie interfejsach.
  • W przypadku połączenia EtherChannel skonfigurowanego w warstwie trzeciej, należy przypisać adres IP z poziomu logicznego a nie fizycznego interfejsu, pamiętając o wcześniejszym wyłączeniu switching-u na interfejsach fizycznych za pomocą komendy [no switchport].
Aby funkcja EtherChannel działała bardziej optymalnie należy połączyć ze sobą parzystą ilość interfejsów fizycznych.

Tryby pracy funkcji EtherChannel

 • Tryb pracy Desirable i Auto jest przypisany do protokołu PAgP.
 • Tryb pracy Passivei Activejest przypisany do protokołu LACP.

Błędna konfiguracja funkcji EtherChannel

 • Poniższe przykłady obrazują błędną konfigurację funkcji EtherChannel:
  • Tryb pracy „On” skonfigurowany wraz z trybem „Desirable”, „Auto”, „Passive” czy „Active”.
  • Tryb pracy „Auto” skonfigurowany wraz z trybem „Auto” po drugiej stronie połączenia jaki i Tryb pracy „Passive” skonfigurowany z trybem „Passive” po drugiej stronie połączenia.
  • Wykorzystanie mieszanych trybów pracy dwóch protokołów połączenia EtherChannel.
 • Należy zwrócić uwagę, że pomimo odpowiedniej konfiguracji funkcji EtherChannel, może ona nie działać prawidłowo, z powodu błędów związanych z konfiguracją interfejsów fizycznych. Przyczyną tego stanu mogą być następujące błędy:
  • Prędkości (Speed).
  • Dupleksu (Duplex).
  • Trybu Access,Trybu Trunk jak i przepuszczanych sieci VLAN [switchport trunk allowed].
  • Natywnej sieci VLAN.
  • Ustawień protokołu STP.
  • Switching-u [no switchport] tudzież [switchport].
Powyższe ustawienia muszą być identyczne zarówno na interfejsach należących do jednej grupy EtherChannel na danym urządzeniu jak i na sąsiednim przełączniku. Niezastosowanie się to tej zasady może spowodować przeniesienie interfejsu w stan blokowany „Err-disable”.
Protokół CDP,LACP jest w stanie wykryć błędną konfigurację interfejsów, należących do jednej grupy EtherChannel.
Aby zapobiec błędnej konfiguracji funkcji EtherChannel, szczegółowe ustawienia interfejsów należy wprowadzać z poziomu konfiguracji interfejsów wirtualnych [interface port-channel ID].

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje

 • ? Informacja: Przy konfiguracji funkcji EtherChannel monitorowanie SPAN musi być wyłączone na wszystkich interfejsach.
 • ? Informacja: Tryb „Passive” jest domyślnym stanem pracy protokołu LACP.

Pytania i odpowiedzi

 • ? Pytanie 1: Po skonfigurowaniu funkcji Etherchannel na dwóch sąsiednich przełącznikach, na jednym z nich wyskoczył błąd „error message channel-missconfiguring error”, co mogło go spowodować?
 • $ Odpowiedź 1: Ns sąsiednim urządzeniu został skonfigurowany inny protokół funkcji Etherchannel.
 • ? Pytanie 2: Jakie elementy konfiguracji interfejsu sieciowego należy zweryfikować w przypadku wystąpienia blokady „Err-disabled” na interfejsie wirtualnym EtherChannel.
 • $ Odpowiedź 2: Port Mode, VLAN Configuration.

Pozostałe tematy dotyczące funkcji Etherchannel

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz