(T) Zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi (Kolejkowanie)*

Zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi (Kolejkowanie)

Policing & Shaping

Policing

  • Pierwszą metodę przycinania nadmiarowego ruchu sieciowego stanowi funkcja „Policing”. Mierzy ona przepływ danych w bitach na sekundę, porzucając nadmiarowy ruch sieciowy po przekroczeniu określonej wartości.
  • Metoda „Policing” najlepiej sprawdza się na brzegu sieci przy połączeniu firmy do sieci WAN.
  • Metoda „Policing” może doprowadzić do wielu retransmisji sesji TCP.
Ograniczanie przepustowości ruchu sieciowego za pomocą funkcji „Policing”

Shaping

  • Drugą metodę przycinania nadmiarowego ruchu sieciowego stanowi funkcja „Shaping”. Działa ona na zasadzie odstępów czasowych, w których dane są przesyłane przez określony okres czasu po czym następuje wstrzymanie transmisji. Przykładowo przy założeniu ograniczenia 80% pasma na interfejs GigabitEthernet w czasie jednej sekundy, interfejs będzie pracował z pełną wydajnością przez 200 milisekund po czym ruch zostanie wstrzymany na 800 milisekund co pozwoli na przesłanie 200 Mb w ciągu jednej sekundy.
Ograniczanie przepustowości ruchu sieciowego za pomocą funkcji „Shaping”

Congestion Management

Kolejkowanie ruchu wychodzącego

  • Ruch sieciowy przetwarzany przez ruter (Trasowanie, Listy ACL czy translacje NAT) zostaje przekazany do kolejki wyjściowej (Output Queue) gdzie jest przetrzymywany do momentu zwolnienia interfejsu a następnie wysłania danego ruchu. Kolejka może być jedna i działać na zasadzie FIFO (First In, First Out) bądź może być ich wiele. W drugim z powyższych przypadków nadchodzący ruch musi być przydzielony do odpowiedniej kolejki wyjściowej.
Kolejkowanie ruchu wychodzącego

 Round Robin Scheduling (Prioritization)

  • Jednym z mechanizmów zarządzających kolejami jest algorytm Round Robin stworzony przez firmę Cisco. Pobiera on po kolei z każdej kolejki po jednej z przetrzymywanych wiadomości bądź porcji bajtów, przesyłając pobrane dane przez interfejs wyjściowy. Inną wersją tego algorytmu jest Weighted Round Robin umożliwiający przypisywanie wag do każdej z kolejek w celu nierównomiernego przepuszczania nadchodzącego ruchu (Priorytetyzacji jednej kolejki nad innymi). Jednym z narzędzi wspierających priorytetyzacje jest CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing).

LLQ – Low Latency Queuing

  • Algorytm Round Robinumożliwia priorytetyzacje kolejek wyjściowych na podstawie wagi co jest pomocne w przypadku ruchy sieciowego (Data) lecz zupełnie nie wystarczające w przypadku opóźnień (Jitter) ruchu głosowego (Voice).  Aby rozwiązać ten problem postała metoda LLQ (Low Latency Queuing) umożliwiająca stworzenie specjalnej priorytetowej kolejki, której dane zawsze będą przepuszczane zaraz po pojawieniu się na wyjściu.
  • W przypadku metody LLQ może wystąpić problem związany z zawłaszczeniem całego pasma przez kolejkę pirytową Queuen Starvation, przez co ruch z innych kolejek nie będzie obsługiwany. Rozwiązaniem tego problemu jest ograniczenie wagowe specjalnej kolejki, dzięki czemu będzie ona obsługiwana zawsze po pojawieniu się ruchu sieciowego na wyjściu, do momentu przekroczenia limitu wagi.

Pozostałe artykuły związane z protokołem QoS

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz