(T) Teoria protokołu LLDP*

Teoria protokołu LLDP

Cechy protokołu LLDP

 • Stanowi otwarty protokół (Vendor Independent) oparty na standardzie IEEE 802.1AB.
  • Rozgłasza wiadomości LLDPDU (Link Layer Discovery Protocol Data Unit).
  • Działa jedno kierunkowo w trybie reklamowym, na warstwie drugiej modelu OSI/ISO.
  • Nie pobiera informacji od swoich sąsiadów ani nie monitoruje łączności pomiędzy nimi.
  • Może przekazywać swoim sąsiadom informacje otrzymane od innych sąsiadów.
  • Grupuje informacje udostępniane w wiadomościach LLDPDU, tworząc strukturę TLV (Type-Length-Value).
  • Obsługuje tradycyjną wersje wartości TLV jak i ulepszoną LLDP-MED (LLDP Media Endpoint Device), wspierającą dodatkowe wartości TLV takie jak:
   • LLDP-MED capabilities TLV.
   • Network policy TLV.
   • Power management TLV.
   • Inventory management TLV.
   • Location TLV.
  • Obsługuje wartości TLV (Vendor Specyfic) współpracujące z LLDP-MED:
   • Port VLAN ID TLV (IEEE 802.1 organizationally specific TLVs).
   • MAC/PHY Configuration/Status TLV (IEEE 802.3 organizationally specific TLVs).
Protokół LLDP nie może jednocześnie pracować z tradycyjną wersją TLV jak i ulepszoną LLDP-MED na jednym interfejsie.
 • Domyślna konfiguracja protokołu LLDP:
  • Wiadomości LLDPDU są wysyłane w odstępach czasowych co 30 sekund na jeden z poniższych multicast-owych adresów MAC (01:80:C2:00:00:0E, 01:80:C2:00:00:03, 01:80:C2:00:00:00).
  • Urządzenie uznaję swojego sąsiada za nieaktywnego po upływie 120 sekund (Holdtime).
  • Wartość czasu Reinitialisation Dely wynosi 2 sekundy.

Format ramki LLDPDU

Budowa ramki LLDPDU
 • Obowiązkowe wartości TLV:
  • End of LLDPDU (TLV type value 0).
  • Chassis ID (TLV type value 1).
  • Port ID (TLV type value 2).
  • Time to Live (TLV type value 3).
 • Opcjonalne wartości TLV (Podstawowe wartości Management TLV):
  • Port descryption TVL (TLV type value 4).
  • System name TVL (TLV type value 5).
  • System descryption (TLV type value 6).
  • System capabilities TVL (TLV type value 7).
  • Management address TVL (TLV type value 8).
  • Reserved (TLV type values 9-126).
  • Specyfic TLV (TLV type value 127).

Rodzaje wiadomości LLDP

 • Normal LLDPDU – Zwyczajna wiadomość protokołu LLDP, przenosząca obowiązkowe jak i opcjonalne wartości TLV względem lokalnego urządzenia sieciowego.
 • Shutdown advisory LLDPDU – Wygaszająca wiadomość protokołu LLDP, informująca o utracie ważności wcześniej przesłanych informacji. Może być wysłana przed wyłączeniem interfejsu komendą [shutdown].

Tryby pracy protokołu LLDP

 • Transmit Only – Ogranicza funkcjonalność protokołu LLDP do wysyłania wiadomości LLDPDU.
 • Received Only – Ogranicza funkcjonalność protokołu LLDP do odbierania wiadomości LLDPDU.
 • Both Transmit and Received – Odbiera jak i wysyła wiadomości LLDPDU.

Tryby pracy protokołu LLDP

 • Hold Time – Określa czas po jaki informacje dotyczące sąsiedniego urządzenia zostaną usunięte, jeżeli nie wyśle ono żadnej wiadomości LLDPDU w wyznaczonym okresie czasu (Domyślna wartość „Hold Time” wynosi 120 sekund).
 • LLDP Packet Frequency Timer – Określa odstępy czasowe w nadawaniu wiadomości LLDPDU (Domyślnie 30 sekund).
 • Reinit Time – Określa opóźnienie w inicjacji protokołu LLDP na aktywowanym interfejsie sieciowym (Domyślna wartość „Reinit Time” wynosi 2 sekundy).

Pozostałe artykuły związane z pozostałymi protokołami warstwy drugiej

CDP / LLDP

PoE

Voice / Wireless

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz