(T) Teoria funkcji vPC*

Teoria funkcji vPC

Virtual Port Channel

Zalety stosowania funkcji vPC

 • Elimnuje potrzebę stosowania protokołu STP (Spanning Tree protocol).
 • Wykorzystuje przepustowość wszystkich połączonych linków.
 • Zapewnia szybką konwergencję w przypadku awarii łącza lub urządzenia.
 • Utrzymuje niezależne funkcje Control Planes na przełącznikach.
 • Upraszcza topologię sieci.

Zalecenia związane z wdrażaniem funkcji vPC

 • Przełączniki Nexus powinny być tego samego typu (Dopuszcza się łączenie za pomocą funkcji vPC przełączników z seri 7000 z serią 5000 / Przełączniki z seri 5000 i 5500 nie współpracują ze sobą).
 • Przełączniki Nexus muszą działać na tej samej wersji systemu NXOS (Wyjątek stanowi proces aktualizacji bez zakłóceń (non-disruptive upgrade)).
 • Połączenie vPC musi zawierać przynajmniej dwa linki 10 GigabitEthernet (Najlepiej z dwóch różnych modułów).
 • Połączenie vPC Keepalive Link musi być odseparowane od połączenia vPC Peer-Link.
 • Przełącznik może należeć do jedynie jednej domeny vPC Domain na raz.
 • Wspiera maksymalnie dwa przełączniki w jednej domenie vPC.

Komponenty funkcji vPC

Komponenty funkcji Virtual Port Channel
 • vPC Peer – Sąsiedni przełącznik Nexus połączony za pomocą linku vPC Peer-link, działąjący wspólnie jako para urządzeń Primary & Secondary. Umożliwiając tym samym połączenie jednego urządzenia do dwóch przełączników Nexus.
 • vPC Peer-Link – Połączenie fizyczne pomiędzy dwoma peer-ami, umożliwiające synchronizację stanu obydwóch Nexus-ów, przy pomocy pakietów vPC Control Packets. Połączenie Peer-Link przesyła również w razie potrzeby pakiety Multicast, broadcast oraz Unicast, jak i wspiera wymianę pakietów protokołu HSRP.
 • vPC Keepalive Link – Link warstwy trzeciej (Layer 3) przeprowadza nadmiarowy test dostępności pomiędzy peer-ami (Link Keepalive nie przenosi danych jak i ruchu synchahyrizującego). Nadmiarowe testy dostępności są obsługiwane na porcie IP/UDP 3200 w odstępach co jedną sekundę (Timeout 5 sekund).
 • vPC Domain – Para dwóch przełączników Nexus (vPC Peer).
 • vPC Member Port – Interfejs do którego podłączony zostało urządzenie sieciowe.
 • CFS(Cisco Fabric services) – Protokół wykorzystywany w celu synchronizacji konfiguracji pomiędzy peer-ami. Protokół Cisco Fabric Services over Ethernet umożliwia sprawdzanie zgodności konfiguracji portów vPC Member (Protokół nie wymaga konfiguracji).

Pozostałe tematy dotyczące funkcji vPC

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz