(T) Teoria Switch Stacking*

Zagadnienia teoretyczne (StackWise)

Zalety połączenie przełączników funkcją StackWise

 • Po połączeniu ze sobą wielu przełączników fizycznych w jeden logiczny, będą one posiadały:
  • Wspólny adres IP przeznaczony do zdalnego zarządzania urządzeniami.
  • Wspólne połączenie zdalne SSH oraz telnet jak i wspólne połączenie konsolowe.
  • Pojedynczy plik konfiguracyjny (Running- config, Startup-config).
  • Wspólną konfigurację protokołów STP, CDP, VTP itd.
  • Wspólne nazewnictwo interfejsów.
  • Wspólną tablice MAC address Table”.
 • Główny przełącznik „Master” działający stack-u przechowuje:
  • Bazę SDM Template.
 • Podrzędne przełączniki działające stack-u przechowują:
  • Informacje protokołu STP.

Topologia Cisco StackWise

 • Homogeneous Topology –  Wszystkie urządzenia w stack-u, stanowią te same modele przełączników.
 • Mixed Topology – Stack tworzą różne modele przełączników (Np. Cisco 3750-E połączone z 3750).

Pojęcia dotyczące funkcji StackWise

 • W każdym stack-u wyróżnia się następujące urządzenia:
  • Stack Master – Oznacza przełącznik pełniący nadrzędną funkcję w staku. Nadzoruje on między innymi działanie tablicy „MAC address Table” czy zarządzanie za pomocą portu serialowego.
  • Logical Switch – Oznacza jeden logiczny przełącznik składający się z wielu fizycznych urządzeń.
Funkcja FlexStack FlexStack Plus
Rok prezentacji protokołu 2010 2013
Modele przełączników obsługujących dany protokół 2960-S, 2960-X 2960-X, 2960-XR
Przepustowość połączenia (Full duplex) 10 Gbps 20 Gbps
Maksymalna ilość przełączników w staku 4 8

Porównanie protokołu FlexStack do protokołu FlexStack Plus

Proces inicjalizacji przełączników w funkcji StackWise

 1. Waiting – Stack Master aktywnie wyszukuje nowe urządzenie.
 2. Progressing – Stack Master nawiązuje łączność z nowym urządzeniem.
 3. Initializing – Stack Master pomyślnie zainstalował jak i skonfigurował nowe urządzenie.
 4. Provisioned – Interfejsy przełącznika zostały pomyślnie dodane do konfiguracji Stack-a.
 5. Ready – Przełącznik jest aktywny.

Agregacja przełączników (VSS)

 • Inną możliwą opcją łączenia ze sobą przełączników fizycznych w jeden logiczny, jest funkcja agregacji za pomocą protokołu VSS. Funkcja ta jest dostępna na niektórych przełącznikach korowych firmy Cisco.
 • Funkcja agregacji umożliwia tworzenie połączeń EtherChannel pomiędzy przełącznikiem dostępowym a dwoma współpracującymi przełącznikami.

Elekcja przełączników (StackWise)

Proces elekcji przełącznika głównego (Master Election)

 1. Obecny Master – Przełącznik obecnie pełniący rolę Master-a.
 2. Priorytet – Przełącznik z większą wartością priorytetu wygra elekcję (Zakres od 1 do 15, domyślnie 1).
 3. Wersja oprogramowania IOS – Przełącznik z wyższą wersją systemu wygra elekcję (IP Service > IP Base).
 4. Domyślna konfiguracja – Częściowo skonfigurowany przełącznik wygra elekcję.
 5. Czas pracy – Dłużej pracujący przełącznik wygra elekcję.
 6. Adres MAC – Przełącznik z niższą wartością adresu MAC wygra elekcję.

Zmiana statusu pracy przełączników

 • Po wykonaniu komendy [switch ID-przełącznika 1-15] przełącznik zmieni swój status na Master, w przypadku:
  • Ponownego uruchomienia wszystkich przełączników w jednym staku.
  • Usunięcia przełącznika pełniącego rolę Master-a.
  • Restarcie przełącznika pełniącego rolę Master-a.
  • Usterce przełącznika pełniącego rolę Master-a.
  • Dodaniu bądź usunięciu przełącznika sieciowego do stak-u.

StackWise Virtual

Zalety funkcji StackWise Virtual

 • Stanowi nowszą, ulepszoną wersję funkcji StackWise.
 • Łączy ze sobą dwa przełączniki (Two-Node Solution).
 • Posiada ujednoliconą warstwę Control Plane (Wspólną dla obydwóch przełączników).
 • Funkcjonuje w topologii Active <-> Hot Standby.
  • Główny przełącznik (Active) zarządza warstwą kontrolną (Control Plane).
  • Obydwa przełączniki (Active, Hot Standby) aktywnie przetwarzają ruch sieciowy na poziomie warstwy (Data Plane).
 • Wspiera następujące technologie:
  • SSO (Stateful Switchover).
  • NSF (Non-stop Forwarding).
 • Zawiera następujące rozwiązania:
  • StackWise Virtual Link  – Łączy dwa przełączniki za pomocą portów Ethernet-owych (Przenosi ruch kontrolny Control Plane jak i zwykły ruch sieciowy Data Plane).
  • Dual-Active-Detection Link – Wykrywa aktywność sąsiedniego przełącznika (Przy pomocy funkcji Fast-Hello, PAgP).
  • Multi-Chassis EtherChannels – Łączy przełączniki StackWise z innym przełącznikiem (PAgP, LACP).
  • StackWise Virtual Header – Ruch przechodzący pomiędzy przełącznikami jest enkapsulowany za pomocą SVH.

Wymagania funkcji StackWise Virtual

 • Aby urządzenia mogły działać w jednym Stack-u muszą mieć:
  • Tą samą wersję oprogramowania.
  • Taką samą licencję.
  • Taką samą konfigurację funkcji StackWise
  • Ten sam model przełączników.
  • Zapewnioną odpowiednią ilość połączeń, wykorzystywanych jako linki (StackWise Virtual Link  oraz Dual-Active-Detection Link).

Pozostałe tematy związane z Switch Stacking

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz