(T) Load-Balance Funkcji EtherChannel**

Load-Balance Funkcji EtherChannel

Mechanizm Load-Balance

  • Funkcja EtherChannel w celu uniknięcia problemów związanych z ramkami Ethernet-owymi, nadchodzącymi w innej kolejności niż w tej w której zostały nadesłane, stosuje mechanizm zwany „Flow”. Wylicza on na podstawie adresu MAC Address wartość sekwencyjną, umożliwiając przesyłanie ramek Ethernet-owych z tą samą wyliczoną wartością „Flow”, jedynie przez tan sam interfejs sieciowy.
  • Funkcja EtherChannel wykorzystuje algorytm umożliwiający równomierne rozdzielanie ruchu, pomiędzy fizycznymi interfejsami należącymi do jednej grupy EtherChannel. Algorytm ten może kierować się różnymi kryteriami przy wyborze drogi względem nadchodzących ramek Ethernet-owych. Może być to źródłowy bądź docelowy adres MAC, IP, docelowy bądź źródłowy port TCP jak i kombinacja powyższych wartości.
  • W celu określenia jaka część nadchodzącego ruchu ma być przypisana do interfejsu fizycznego, przełącznik stosuje 3 bitową wartość z zakresu od 0 do 7. Następnie poszczególne wartości przypisuje do fizycznych interfejsów, z czego jeden interfejs może posiadać więcej niż jedną wartość (Wszystkie wartości (8) muszą być wykorzystane). Poniższa tabelka przedstawia wszystkie możliwe kombinacje podziału dostępnych wartości:
Ilość interfejsów należąca do grupy EtherChannelWspółczynnik Load-Balance
8P1:P2:P3:P4:P5:P6:P7:P81:1:1:1:1:1:1:1
7P1:P2:P3:P4:P5:P6:P7:P12:1:1:1:1:1:1
6P1:P2:P3:P4:P5:P6:P1:P22:2:1:1:1:1
5P1:P2:P3:P4:P5:P1:P2:P32:2:2:1:1
4P1:P2:P3:P4:P1:P2:P3:P42:2:2:2
3P1:P2:P3:P1:P2:P3:P4:P53:3:2
2P1:P2:P1:P2:P1:P2:P1:P2:4:4
Proporcje rozdysponowania ruchu sieciowego pomiędzy interfejsami, dla funkcji Load-Balance
  • Niezależnie od wybranej metody podziału ruchu, funkcja Load-Balance nie jest w stanie idealnie rozdzielić nadchodzącego ruchu sieciowego pomiędzy wszystkimi interfejsami należącymi do tej samej grupy. Ponieważ transmisja nadchodząca z jednego hosta nie może być rozdzielona pomiędzy wieloma fizycznymi portami.
NazwaMetodaWykonywana operacjaModel przełącznika
Src-ipŹródłowy adres IPBityWszystkie
Dst-ipDocelowy adres IPBityWszystkie
Src-dst-ipŹródłowy oraz docelowy adres IPXORWszystkie
Src-macŹródłowy adres MACBityWszystkie
Dst-macDocelowy adres MACBityWszystkie
Src-dst-macŹródłowy oraz docelowy adres MACXORWszystkie
Src-portŹródłowy numer portuBity4500, 6500
Dst-portDocelowy numer portuBity4500, 6500
Src-dst-portŹródłowy oraz docelowy numer portuXOR4500, 6500
Parametry rozdzielania ruchu sieciowego (Load-Balance)

Dobieranie odpowiedniej funkcji Load-Balance

  • Metodę rozdzielania ruchu Load-Balance należy dobrać w zależności od tego jakie urządzenia będą ze sobą połączone poprzez połączenie EtherChannel. Przykładowo połączenie przełącznika do rutera wraz z wybraną opcją (dst-mac) po stronie przełącznika, może spowodować, że cały ruch sieciowy będzie wykorzystywać zaledwie jeden z dostępnych interfejsów sieciowych. Ponieważ cały ruch wychodzący ze strony rutera będzie posiadał ten sam źródłowy adres MAC.

Pozostałe tematy dotyczące funkcji Etherchannel

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz