(TK) Funkcja VTP Pruning*

Funkcja VTP Pruning

Wstęp do funkcji VTP Pruning

 • Funkcja VTP Pruning – Redukuje zbędny ruchu sieciowy względem sieci VLAN, blokując połączenia Trunk-owe dla wiadomości rozgłoszeni-owych, jeśli na docelowym przełączniku nie ma żadnych aktywnych interfejsów należących do sieci VLAN z której dany ruch pochodzi (Opcja ta jest domyślnie wyłączona).
  • Po aktywacji funkcji VTP Pruning, protokół VTP będzie rozgłaszał informację względem każdej skonfigurowanej sieci VLAN niezależnie, informując o tym czy posiada ona aktywne interfejsy na lokalnym przełączniku.
  • Funkcja VTP Pruning powinna być włączona na wszystkich przełącznikach w domenie.
  • Funkcja VTP Pruning nie wyręcza protokołu STP (Nie blokuje wszystkich sieci VLAN np. VLAN 1).
  • Funkcja VTP Pruning nie może blokować ruchu sieciowego z VLAN-u 1, ponieważ korzysta z niego protokół STP.
  • Funkcja VTP Pruning działa w zakresie sieci VLAN od 2 do 1001.
Funkcja VTP Pruning jest propagowana automatycznie przez przełącznik pełniący rolę „Server”.
Funkcja VTP Pruning nie jest wspierana przez przełączniki pełniące rolę „Transparent”, Jednak nadchodzące do niego wiadomości VTP Pruning będą przepuszczane.

Proces działania funkcji VTP Pruning

 1. Domyślnie wszystkie sieci VLAN (Bez aktywnych interfejsów) na wszystkich interfejsach typu Trunk są blokowane.
 2. Po aktywowaniu funkcji VTP Pruning na danym przełączniku, lokalne urządzenie rozgłasza wiadomość „Triggered Join” względem wszystkich sieci VLAN posiadających przynajmniej jeden aktywny interfejs sieciowy.
  • Jeżeli lokalne urządzenie pełni role root-a (Dla protokołu STP), to wiadomość „Triggered Join” będzie rozgłaszana na wszystkich interfejsach będących w stanie „Designated”.
  • Jeżeli lokalne urządzenie nie pełni roli root-a (Dla danej instancji protokołu STP), to wiadomość „Triggered Join” będzie rozgłaszana na interfejsie Root Port Bridge.
 3. Wiadomości „Triggered Join” dochodzą na sąsiednie urządzenia.
  • Jeżeli interfejs, na którym została odebrana wiadomość „Triggered Join” pełni rolę „Forwarding”, zostanie on odblokowany dla określonej sieci VLAN.

Problemy związane z funkcją VTP Pruning

 • W sytuacji, w której przynajmniej jeden z interfejsów przełącznika działający w trybie „Trunk”, jest podłączony do innego urządzenia niewspierającego protokołu VTP, bądź znajdującego się w innej domenie VTP. Funkcja VTP Pruning nie będzie działać prawidłowo, co przejawiać się będzie faktem, że lokalne urządzenie wyśle żądanie „Triggered Join” dla wszystkich sieci VLAN, nawet tych nie wykorzystywanych na lokalnym przełączniku.
  • Powyżej opisany problem można rozwiązać za pomocą komendy [switchport trunk allowed vlan VLANs-ID / no vtp (Dla protokołu VTPv3)] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego podłączonego do innego urządzenia niewspierającego protokołu VTP, bądź znajdującego się w innej domenie VTP.
 • W przypadku zastosowania funkcji VTP Pruning w sieci, w której znajduję się przełącznik pełniący rolę „Transparent”, pomiędzy innymi przełącznikami pełniącymi rolę „Server” bądź „Client”. Funkcja VTP Pruning może nie działać prawidłowo, blokując ruch sieciowy dla części VLAN-ów po stronie przełącznika pełniącego rolę „Server” bądź „Client” a przepuszczając ruch po stronie przełącznika pełniącego rolę „Transparent”.
  • Powyżej opisany problem można rozwiązać poprzez niewykorzystywanie przełączników pełniących rolę „Transparent”, w domenie korzystającej z funkcji VTP Pruning.
Działanie funkcji VTP Pruning

Konfiguracja funkcji VTP Pruning

(config)# vtp pruning(no vtp pruning)

Aktywuje funkcję VTP pruning.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport trunk pruning vlan [vlan-ID / add vlan-ID / except vlan-ID / none / remove vlan-ID]

Redukuje bądź zwiększa zakres sieci VLAN objętych funkcją VTP pruning na określonym interfejsie (Trunk).

Pozostałe tematy związane z protokołem VTP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz