(T) Czasy protokołu STP

Czasy protokołu STP

Domyślne odstępy czasowe protokołu STP

Wszystkie czasy domyślne wykorzystywane na urządzeniach Cisco, spełniają zalecenia IEEE.
 • Hello (2s) – Definiuje odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości BPDU przez przełącznik pełniący rolę root-a.
  • Czas „Hello” skonfigurowany na przełączniku pełniącym rolę root-a jest propagowany poprzez wiadomości Configuration BPDU na inne przełączniki w sieci, dzięki czemu znają one aktualne odstępy czasowe.
  • Przełączniki niepełniące roli root-a wykorzystują czas „Hello”, w celu systematycznego wysyłania wiadomości TCN BPDU w przypadku wykrycia zmian w topologii sieciowej. Wiadomości TCN BPDU są wysyłane systematycznie w odstępach „Hello” do czasu otrzymania odpowiedzi od sąsiedniego urządzenia.
 • Max Age (20s) – Definiuje czas po upływie którego przełącznik usuwa zawartość ostatnio otrzymanej wiadomości „Best BPDU” względem określonego interfejsu sieciowego (Po otrzymaniu nowej wiadomości BPDU czas jest resetowany).
 • Forward Delay (15s) – Definiuje czas tranzytowy, określający odstępy czasowe pomiędzy przejściami ze stanu „Listening State” do stanu „Learning State” oraz ze stanu „Learning State” do stanu „Forwarding State”.
Trzy rodzaje odstępów czasowych
Nazwa Czas Opis czasu
Hello 2s Odstępy czasowe pomiędzy wiadomościami BPDU wysyłanymi przez root-a.
Max Age 20s Czas, po którym przełącznik uzna że połączenia zostało utracone.
Forward Delay 15s Czas pomiędzy przejściem z stanu „Listening” do „Learning” oraz „Learning” do „Forward”.

Wartości czasów protokołu STP

Opóźnienia protokołu STP

 • Medium Access Delay – Różnica czasowa pomiędzy momentem w którym procesor CPU zdecyduje się wysłać ramkę Ethernet-ową a czasem jej rzeczywistego wysłania (Opuszczenia przełącznika).
 • Bridge Transit Delay – Czas utracony pomiędzy otrzymaniem a wysłaniem ramki Ethernet-owej.
 • Maximum Transmission Halt Delay – Czas potrzebny do skutecznego zablokowania interfejsu sieciowego.

Zmiana domyślnych odstępów czasowych protokołu STP

 • Powyższe (domyślne) odstępy czasowe protokołu STP mogą zostać zmienione w sposób pośredni bądź też bezpośredni.
  • Sposób pośredni wykorzystuje wartości Network Diameter Value, określającą ilość przełączników przez jaką przechodzi wiadomość BPDU, wysłana z przełącznika pełniącego rolę root-a do najdalszego przełącznika w sieci. Zmiana wartości „Network Diameter Value” wymusza proces ponownego przeliczenia czasów protokołu STP.
  • Sposób bezpośredni umożliwia dowolną ingerencję w odstępy czasowe protokołu STP.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz