(KP) Przykładowa konfiguracja listy vACL*

Przykładowa konfiguracja listy VACL

Poniższa przykładowa lista VACL będzie blokowała cały ruch telnet w określonej sieci VLAN.

(config)# ip access-list extended nazwa-ACL

Tworzy listę ACL określającą ruch telnet.

(config-acl)# permit tcp any any eq 23

Xxx

(config-acl)# vlan access-map nazwa-VACL 10

Tworzy nową listę VACL z mniejszym numerem sekwencyjnym.

(config-access-map)# match ip address nazwa-ACL

Przypisuje ruch telnet do listy VACL.

(config-access-map)# action drop

Definiuje akcję wykonywaną z określonym przez listę ACL ruchem telnet.

(config-access-map)# vlan access-map nazwa-VACL 20

Tworzy listę VACL z większym numerem sekwencyjnym.

(config-access-map)# action forward

Określa akcję wykonywaną z pozostałym ruchem (Innym niż telnet). Bez tej komendy cały ruch sieciowy w określonej sieci VLAN byłby blokowany.

(config)# vlan filter nazwa-VACL vlan-list 100

Przypisuje listę VACL do określonej sieci VLAN.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz