(TK) Multi Layer Switch*

Multi Layer Switch

 • Domyślnie przełącznik L3 pracuje jedynie w warstwie drugiej, jednak za pomocą komendy [ip routing] można włączyć na nim funkcjonalność warstwy trzeciej, czyniąc go w pewnym sensie ruterem.
 • Aby podłączone do przełącznika L3 sieci VLAN, mogły się ze sobą komunikować (Inter-VLAN routing), należy stworzyć wirtualne interfejsy SVI (Switch Virtual Interface) dla każdej sieci VLAN, wraz z przypisanym do nich adresem IP bramy domyślnej. Aby utworzony interfejs SVI był aktywny, przynajmniej jeden z portów przełącznika musi należeć do sieci VLAN, do której należy dany interfejs SVI.
 • Niektóre przełączniki mają wyłączoną funkcjonalność warstwy trzeciej, aby ją włączyć należy użyć komendy [sdm prefer lanbase-routing] a następnie zresetować urządzenie. Po ponownym włączeniu przełącznika należy aktywować routing za pomocą komendy [ip routing].

Warunki stworzenia interfejsu wirtualnego SVI

 • Wykorzystywana do stworzenia interfejsu sieć VLAN musi być aktywna na danym urządzeniu.
 • Przynajmniej jeden z interfejsów przełącznika, musi należeć do wskazanej sieci VLAN.
 • Stworzony interfejs musi być aktywny [no shutdown].

Troubleshooting switch L3

 • Podczas troubleshooting-u przełącznika L3 należy sprawdzić czy:
  • Funkcja routingu została włączona poprzez globalną komendę [ip routing].
  • Sieci VLAN podpięte do interfejsów SVI, istnieją na przełączniku i są aktywne.
  • Przynajmniej jeden z interfejsów należy do tej samej sieci VLAN, co interfejs SVI (Access, Trunk).
  • Funkcja VTP nie wpływa negatywnie na istniejące sieci VLAN.
  • Przynajmniej jeden interfejs ma włączony protokół STP i jest w stanie „forwarding”.

Konfiguracja Multi Layer Switch

Konfiguracja interfejsu SVI

(config)# [no] ip routing

Wyłącza/ Włącza funkcje routing-u na konfigurowanym urządzeniu.

(config)# interface vlan vlan-ID

Tworzy nowy interfejs SVI (Podany VLAN musi istnieć na urządzeniu).

(config-if)# ip address adres-IP maska

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do konfiguracji interfejsu fizycznego.

(config-if)# switchport autostate exclude

Wyłącza na danym interfejsie, funkcję podtrzymywania aktywności SVI. Aby interfejs wirtualny mógł być w pełni funkcjonalny muszą zostać spełnione pewne warunki, wymagają one między innymi, aby przynajmniej jeden z interfejsów danego urządzenia należał do sieci VLAN w której został stworzony dany interfejs SVI. Powyższa komenda blokuje określony interfejs w podtrzymywaniu aktywności interfejsu wirtualnego SVI przez co nie liczy się on w procesie badania czy warunki dotyczące aktywności sieci VLAN zostały spełnione.
Aby interfejs SVI funkcjonował porwanie, przynajmniej jeden z interfejsów musi należeć do wskazanej sieci VLAN.

Konfiguracja interfejsów przełącznika

(config)# [no] ip routing

Wyłącza/ Włącza funkcje routing-u na konfigurowanym urządzeniu.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do konfiguracji interfejsu fizycznego.

(config-if)# no switchport

Włącza funkcje warstwy trzeciej na określonym interfejsie (Routed Switch Port).

(config-if)# ip address adres-IP maska

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport

Wyłącza funkcje warstwy trzeciej na określonym interfejsie.

Komendy SHOW

# show interface status

Wyświetla skrócone informacje o interfejsach przełącznika, wraz z informacjami do jakiej sieci VLAN należą oraz w jakim są stanie (Jeśli interfejs działa w warstwie trzeciej, będzie widoczny jako VLAN „routed”).

# show interface interfejs switchport

Wyświetla status interfejsu warstwy drugiej. Jeżeli interfejs ma włączoną  funkcje warstwy trzeciej to komenda wyświetli następującą treść:
# show interface gigabitethernet 0/1  switchport
Name: Gi0/1    Switchport: Disabled  

Pozostałe tematy związane ze wstępem do warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz