(K) Konfiguracja związana z Voice*

Konfiguracja związana z Voice

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport mode access

Statycznie przypisuje funkcje dostępową (Access) do konfigurowanego interfejsu sieciowego (Komenda domyślnie wyłącza protokół DTP na konfigurowanym interfejsie sieciowym).

(config-if)# switchport access vlan vlan-ID

Przypisuje określoną w komendzie sieć VLAN, do konfigurowanego interfejsu.

(config-if)# switchport voice vlan {vlan-ID / dot1q / untagged / name / none}

Określa rolę konfigurowanego interfejsu sieciowego, jako interfejsu Voice.
Skonfigurowanie sieci Voice VLAN automatycznie aktywuje funkcję PortFast na danym interfejsie. Natomiast wyłączenie sieci Voice VLAN nie jest równoznaczne z automatycznym wyłączeniem funkcji PortFast.

(config-if)# cdp enabled

Aktywuje protokół CDP na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

# show interface interfejs switchport

Wyświetla ustawienia określonego interfejsu sieciowego, pod kontem warstwy drugiej modelu OSI.

Pozostałe artykuły związane z pozostałymi protokołami warstwy drugiej

CDP / LLDP

PoE

Voice / Wireless

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz