(K) Konfiguracja Trunk*

Konfiguracja połączenia Trunk-owego

Konfiguracja połączenia Trunk-owego

(config)# vlan dot1q tag native

Wymusza tagowanie natywnej sieci VLAN (W takiej sytuacji nadchodzący nie tagowany ruch sieciowy nie będzie obsługiwany przez natywną sieć VLAN).

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport trunk encapsulation {dot1q / isl / negotiate}

Określa protokół enkapsulacji połączenia Trunk-owego (Jeżeli obydwa urządzenia wspierają ISL i 802.1Q to protokół DTP automatycznie utworzy połączenie z wykorzystaniem protokołu ISL w innym przypadku będzie to protokół dot1q).

(config-if)# switchport mode {dynamic auto / dynamic desirable / trunk / access}

Określa rolę konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport nonegotiate

Wyłącza auto negocjacje połączenia Trunk-owego.

(config-if)# switchport trunk allowed vlan [all / except / add / remove / none] opcja

* vlan-ID-1, vlan-ID-2 vlan-ID-n – Dopuszcza określone sieci wirtualne VLAN do połączenia Trunk-owego.
* add vlan-ID – Dodaje obsługę danej sieć VLAN do połączenia Trunk-owego.
* all – Dopuszcza wszystkie istniejące sieci VLAN do połączenia Trunk-owego.
* except vlan-ID – Dopuszcza wszystkie istniejące sieci VLAN, poza określonymi do połączenia Trunk-owego.
* none – Usuwa wszystkie sieci VLAN z połączenia Trunk -owego.
* remove vlan-ID – Usuwa daną sieć VLAN z połączenia Trunk-owego.
Konfiguracja ustawień „Allowed” jest nazywana „Manual Pruning”.

(config-if)# switchport trunk native vlan VLAN-id(1)

Określa natywną sieć VLAN konfigurowanego połączenia Trunk.

(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove native-VLAN-id

Usuwa natywną sieć VLAN z ruchu obsługiwanego przez konfigurowane połączenie Trunk-owe. Działanie protokołów domyślnie wykorzystujące sieć natywną nie zostanie zablokowane.

Połączenie zapasowe (nadmiarowe)

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport backup interface interfejs

Określa konfigurowany interfejs jako połączenie zapasowe.

Komendy SHOW

# show interfaces switchport

Wyświetla konfigurację wszystkich interfejsów pod kontem ustawień „Switchport”.

# show interfaces interfejs switchport

Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem ustawień „Switchport”.

# show interface interfejs trunk

Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem połączenia Trunk-owego. Komenda składa się z trzech pozycji kolejno wyświetlających następujące informacje:
* Vlans allowed on trunk – Wyświetla sieci VLAN dozwolone do ruchu, na danym połączeniu trunk-owym.
* Vlans allowed and active in management domain – Wyświetla aktywne sieci VLAN (Skonfigurowane na lokalnym urządzeniu), dozwolone do ruchu na danym połączeniu trunk-owym.
* Vlans in spanning tree Forwarding state and not pruned – Wyświetla sieci VLAN nieblokowane przez protokół STP.

# show interfaces interfejs trunk

Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem połączenia Trunk-owego.

# show vlan [brief / summary / mtu]

Wyświetla wszystkie sieci VLAN dostępne w bazie lokalnej.
* brief – Wyświetla sieci VLAN (Bez sieci domyślnych 1, 1002-1005).
* summary – Wyświetla ilość dostępnych, podstawowych jak i rozszerzonych sieci VLAN.
* mtu – Wyświetla ustawienia wartości MTU, względem każdej z sieci VLAN (Informuje o „MTU_Mismatch”).

Pozostałe tematy związane z zagadnieniem Trunk

VXLAN

TRUNK (ISL & 802.1Q)

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz