(K) Konfiguracja sieci bezprzewodowych*

Konfiguracja sieci bezprzewodowych

Konfiguracja dla wielu sieci VLAN

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Określa metodę enkapsulacji interfejsu Trunk-owego, na dot1q.

(config-if)# switchport mode trunk

Określa rolę konfigurowanego interfejsu sieciowego, jako interfejs Trunk-owy.

(config-if)# switchport allowed vlan vlans-ID

Określa jakie sieci VLAN będą dostępne na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

(config-if)# no shutdown

Aktywuje konfigurowany interfejs sieciowy.

Konfiguracja dla jednej sieci VLAN

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport mode access

Określa rolę konfigurowanego interfejsu sieciowego, jako interfejs dostępowy.

(config-if)# switchport access vlan vlans-ID

Przypisuje określoną w komendzie sieć VLAN, do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# no shutdown

Aktywuje konfigurowany interfejs sieciowy.

Pozostałe artykuły związane z pozostałymi protokołami warstwy drugiej

CDP / LLDP

PoE

Voice / Wireless

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz