(Ts) Troubleshooting protokołu VTP*

Troubleshooting protokołu VTP

Weryfikacja protokołu VTP

 • Podczas rozwiązywania problemów związanych z protokołem VTP należy:
  • Sprawdzić które interfejsy są połączone do innych przełączników.
  • Określić rolę jaką będą pełniły poszczególne przełączniki.
  • Sprawdzić czy zawartość lokalnej bazy VLAN została zaktualizowana z serwerem [show vlan brief]. Jeżeli zawartość lokalnej baza VLAN na konfigurowanym przełączniku jest inna, należy:
   • Sprawdzić czy linki pomiędzy przełącznikami stanowi połączenia Trunk-owe [show interfaces interfejs {switchport / trunk} / show cdp neighbor].
   • Sprawdzić czy nazwa domeny jest taka sama (Wielkość liter ma znaczenie) [show vtp status].
   • Sprawdzić czy hasło jest takie same (Wielkość liter ma znaczenie) [show vtp password].
   • Sprawdzić czy wartość MD5 jest taka sama [show vtp status].
   • Sprawdzić czy ustawienia funkcji „VTP Pruning” są takie same na wszystkich serwerach VTP.
Sieć VLAN może być dezaktywowana [shutdown vlan vlan-ID] na jednym z przełączników, nie powodując tym samym jej dezaktywacji na innych przełącznikach w domenie, ponieważ protokół VTP nie przesyła informacji o stanie sieci VLAN.

Weryfikacja aktualizacji protokołu VTP

 • Protokół VTP może nie otrzymać aktualizacji dotyczących sieci VLA, jeżeli:
  • W domenie nie ma ani jednego przełącznika, który działałby w trybie „server”.
  • Przełączniki nie są połączone linkami Trunk-owymi.
  • Nazwy domeny są różne, na obydwóch urządzeniach.
  • Hasła są różne, na obydwóch urządzeniach.
  • Przełącznik działa w trybie „transparent”.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje

 • ? Informacja: Jeżeli do domeny VTP dołączymy przełącznik, który już wcześniej pracował z tym protokołem, to może się okazać, że wartość jego numeru „Revision number” będzie większa niż lokalnego serwera, a tym samym wszystkie przełączniki z domeny zaktualizują się z jego bazą lokalną (Sytuacje taką nazywa się VTP synchronization Problem a dotyczy nowo zainstalowanych przełączników pracujących zarówno w trybie serwera (Server) jak i klienta (Client)).
 • ? Informacja: Przełącznik działający w trybie „Client” bądź „Server”, przechowuje rozszerzony zakres sieci VLAN od 1006 do 4094 w pliku konfiguracyjnym vlan.dat. Tymczasem przełącznik działający w trybie „Transparent”,przechowuje rozszerzony zakres sieci VLAN w bieżącej konfiguracji „Running Configuration”.
 • ? Informacja: Jeżeli przełącznik jest skonfigurowany w trybie serwera „Server” bądź nazwa domeny jak i tryb pracy protokołu VTP nie zgadza się z danymi zapisanymi w basie sieci VLAN, przełącznik załaduje pierwsze 1005 sieci z bazy vlan.dat natomiast sieci większe niż 1005 zostaną wczytane z konfiguracji startowej (startup-config).
 • ? Informacja: W przypadku dołączenie do domeny VTPv3, nowego przełącznika sieciowego pełniącego rolę głównego serwera (Z większą wartością „Revision number”), doczasowe ustawienia sieci VLAN zostaną nadpisane.

Przykładowe problemy

 • ! Problem 1: Wartość „MD5 Digest” na dwóch przełącznikach należących do tej samej domeny (Bez hasła) nie jest taka sama. Komenda „show vtp status” wskazuje tę samą wartość „Revision Number” oraz ilość stworzonych sieci VLAN, jednak istniejące sieci nie są takie same na obydwóch urządzeniach.
 • ! Rozpoznanie problemu 1: Z powodu występujących różnic pomiędzy bazami danych VTP, przełączniki generują inne wartości „MD5 Digest”. Przypadkowo urządzenia te posiadają taką samą wartość „Revision Number” co uniemożliwia proces synchronizacji, ponieważ nie są one w stanie wynegocjować wspólnej bazy danych VTP.
 • $ Rozwiązanie problemu 1: Na jednym z przełączników należy utworzyć nową sieć VLAN, co zwiększy jego wartość „Revision Number”, wymuszając tym samym aktualizację bazy danych VTP na sąsiednim urządzeniu.

Pytania i odpowiedzi

 • ? Pytanie: Jakie parametry nadchodzącej wiadomości VTP są sprawdzane, zanim przełącznik je zaakceptuje a następnie rozpocznie ich przetwarzanie?
 • $ Odpowiedź: Przełącznik sprawdzi nazwę domeny, hasło oraz wartość numeru „Revision number”.

Pozostałe tematy związane z protokołem VTP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz