(K) Konfiguracja protokołu STP

Konfiguracja protokołu STP

Podstawowa konfiguracja protokołu STP

Przełączniki Cisco mogą pracować w trybie tradycyjnym STP (802.1D), w którym wartość „Bridge Priority” składa się z 16 bitów lub w trybie rozszerzonym (802.1t) zawierającym 4 bity priorytetu i 12 bitów identyfikatora sieci VLAN. 

(config)# [no] spanning-tree extend system-ID

Wyłącza/ Włącza wersję rozszerzoną protokołu STP, umożliwiając wykorzystanie (Dynamic Extended System IDs) jak i stosowanie rozszerzonej puli sieci VLAN względem protokołu STP.

(config)# [no] spanning-tree vlan zakres-vlan-ID

Globalnie wyłącza / włącza protokół STP względem określonego zakresu sieci VLAN.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] spanning-tree vlan zakres-vlan-ID

Lokalnie wyłącza / włącza protokół STP względem określonego zakresu sieci VLAN.

Zaawansowana konfiguracja protokołu STP

Zmiana wartości BID (Wybór Root-a)

(config)# spanning-tree vlan zakres-vlan-ID priority {0 / 4096 / 8192 / 12288 / 16384 / 20480 / 24576 / 28672 / 32768 / 36864 / 40960 / 45056 / 49152 / 53248 / 57344 / 61440}(32768)

Zmienia domyślną wartość priorytetu protokołu STP, względem określonych sieci VLAN.

(config)# spanning-tree vlan zakres-vlan-ID root {primary / secondary}

Mianuje konfigurowany przełącznik głównym bądź też zapasowym root-em, zmieniając domyślą wartość priorytetu. Przykładowa komenda [spanning-tree vlan vlan-ID root primary] automatycznie ustawia następujące wartości protokołu STP:
* vlan vlan-ID bridge priority set to 24576.
* vlan vlan-ID bridge max aging time unchanged at 20.
* vlan vlan-ID bridge hello time unchanged at 2.
* vlan vlan-ID bridge forward time unchanged at 15.
Jeżeli dotychczasowy root posiadał priorytet większy niż 24576 to powyższa komenda zmieni wartość priorytetu konfigurowanego urządzenia na 24576, jeśli jednak dotychczasowy root posiadał priorytet mniejszy niż 24576 to komenda zmieni wartość priorytetu na wartość niższą o 4096 od wartości priorytetu przełącznika aktualnie pełniącego rolę root-a.

Konfiguracja czasów protokołu STP

Ustawienia czasów BPDU, należy konfigurować jedynie na urządzeniu pełniącym rolę root-a.

(config)# spanning-tree vlan zakres-vlan-ID root {primary / secondary} [diameter 2-7(7)] [hello-time 1-10(2)]

Określa wartość „Network Diameter Value” wraz z opcjonalną wartością czasu „Hello-Time” (Skonfigurowanie zbyt niskiej wartości „Network Diameter Value” może spowodować powstawanie pętli sieciowych).

(config)# spanning-tree [vlan zakres-vlan-ID] hello-time 1-10(2)

Określa wartość czasu „Hello-Time”.

(config)# spanning-tree [vlan zakres-vlan-ID] forward-time 4-30(15)

Określa wartość czasu „Forward-Time”.

(config)# spanning-tree [vlan zakres-vlan-ID] max-age 6-40(20)

Określa wartość czasu „Max-Age”.

Konfiguracja kosztów protokołu STP

Przełączniki wykorzystują dwie 8 bitowe liczby przypisane do interfejsu sieciowego, wraz z wartością kosztu STP „Root Port Cost”. Pierwsza wartość wyznacza priorytet w przedziale od 0 do 240 (Domyślnie 128), druga fizyczny nie podlegający zmianie numer interfejsu od 0 do 255 natomiast trzecia koszt protokołu STP wyliczony na podstawie pasma interfejsu sieciowego.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# spanning-tree [vlan zakres-vlan-ID] cost 1-200 000 000(8)

Określa wartość „Root Port Cost”.

(config-if)# spanning-tree [vlan zakres-vlan-ID] port-priority 1-240(128)

Określa priorytet interfejs sieciowego, wpisana wartość „Switch Port Priority” musi być podzielna przez 16.

Maco (Switchport Host)

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport host

Określa konfigurowany interfejs jako port dostępowy (Access, Edge) jak i dezaktywuje na nim  funkcje Etherchannel. Podana komenda [switchport host] wykonujące następujące komendy CLI:
* [switchport mode access]
* [spanning-tree portfast]
* [no channel-group]

Komendy Show

# show spanning-tree interface interfejs [cost / portfast / priority / rootcost / state]

Wyświetla informacje protokołu STP względem określonego interfejsu sieciowego, z szczególnym uwzględnieniem określonych w komendzie funkcji protokołu STP.

# show spanning-tree vlan vlan-ID root

Wyświetla informacje o statusie jak i konfiguracji przełącznika pełniącego rolę root-a.

# show spanning-tree vlan vlan-ID active

Wyświetla informacje względem aktywnych interfejsów sieciowych.

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree vlan vlan-ID

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem określonej sieci VLAN).

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich sieci VLAN).

# show spanning-tree inconsistentports

Wyświetla interfejsy znajdujące się w stanie „inconsistentports”.

# show spanning-tree blockedports

Wyświetla wszystkie blokowane interfejsy.

# show spanning-tree root hello-time

Wyświetla aktualną wartość czasu hello-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root forward-time

Wyświetla aktualną wartość czasu forward-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root max-age

Wyświetla aktualną wartość czasu max-age, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree interface interfejs detail

Wyświetla szczegółowe informacje protokołu STP, względem określonego interfejsu sieciowego.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz