(K) Konfiguracja protokołu MST

Konfiguracja protokołu MST

Wstępna konfiguracja protokołu MST

Podstawowa konfiguracja protokołu MST

(config)# spanning-tree mode mst

Aktywuje protokół MST na konfigurowanym przełączniku.

(config)# spanning-tree mst configuration

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu MST.

(config-mst)# name nazwa-regionu-MST

Definiuje nazwę lokalnego regionu MST.

(config-mst)# revision 0-65535(ID regionu)

Definiuje wartość Revision Number lokalnego regionu MST.

(config-mst)# instance 0-4094(ID-instancji) vlan VLANs-ID*

Tworzy nową instancję protokołu MST, jak i przypisuje do niej określone sieci VLAN (Komenda może być wykonywana wielokrotnie).

Opcjonalna konfiguracja protokołu MST

(config-mst)# private-vlan synchronize

Włącza synchronizację sieci prywatnych (Private VLAN).

Globalna konfiguracja protokołu MST

Podstawowa konfiguracja

(config)# spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) root {primary / secondary}

Mianuje konfigurowany przełącznik głównym bądź też zapasowym root-em, zmieniając domyślą wartość priorytetu. Przykładowa komenda [spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) root primary] automatycznie ustawia następujące wartości protokołu STP:
* vlan vlan-ID bridge priority set to 24576.
* vlan vlan-ID bridge max aging time unchanged at 20.
* vlan vlan-ID bridge hello time unchanged at 2.
* vlan vlan-ID bridge forward time unchanged at 15.
Jeżeli dotychczasowy root posiadał priorytet większy niż 24576 to powyższa komenda zmieni wartość priorytetu konfigurowanego urządzenia na 24576, jeśli jednak dotychczasowy root posiadał priorytet mniejszy niż 24576 to komenda zmieni wartość priorytetu na wartość niższą o 4096 od wartości priorytetu przełącznika aktualnie pełniącego rolę root-a.

(config)# spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) priority {0 / 4096 / 8192 / 12288 / 16384 / 20480 / 24576 / 28672 / 32768 / 36864 / 40960 / 45056 / 49152 / 53248 / 57344 / 61440}[32768]

Zmienia domyślną wartość priorytetu, względem określonej instancji MST.

Konfiguracja kosztów protokołu MST

Przełączniki wykorzystują dwie 8 bitowe liczby przypisane do interfejsu sieciowego, wraz z wartością kosztu STP „Root Port Cost”. Pierwsza wartość wyznacza priorytet w przedziale od 0 do 240 (Domyślnie 128), druga fizyczny nie podlegający zmianie numer interfejsu od 0 do 255 natomiast trzecia koszt protokołu STP wyliczony na podstawie pasma interfejsu sieciowego.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) cost 1-200 000 000(8)

Określa wartość „Root Port Cost”.

(config-if)# spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) port-priority 1-240(128)

Określa priorytet interfejs sieciowego, wpisana wartość „Switch Port Priority” musi być podzielna przez 16.

Konfiguracja czasów protokołu MST

(config)# spanning-tree mst 0-4094(ID-instancji) root {primary / secondary} [diameter 2-7(7)] [hello-time 1-10(2)]

Określa wartość „Network Diameter Value” wraz z opcjonalną wartością czasu „Hello-Time” (Skonfigurowanie zbyt niskiej wartości „Network Diameter Value” może spowodować powstawanie pętli sieciowych).

(config)# spanning-tree mst hello-time 1-10(2)

Określa wartość czasu „Hello-Time”.

(config)# spanning-tree mst forward-time 4-30(15)

Określa wartość czasu „Forward-Time”.

(config)# spanning-tree mst max-age 6-40(20)

Określa wartość czasu „Max-Age”.

Komendy Show

# show spanning-tree interface interfejs [cost / portfast / priority / rootcost / state]

Wyświetla informacje protokołu STP względem określonego interfejsu sieciowego, z szczególnym uwzględnieniem określonych w komendzie funkcji protokołu STP.

# show spanning-tree vlan vlan-ID root

Wyświetla informacje o statusie jak i konfiguracji przełącznika pełniącego rolę root-a.

# show spanning-tree vlan vlan-ID active

Wyświetla informacje względem aktywnych interfejsów sieciowych.

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree vlan vlan-ID

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem określonej sieci VLAN).

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich sieci VLAN).

# show spanning-tree inconsistentports

Wyświetla interfejsy znajdujące się w stanie „inconsistentports”.

# show spanning-tree blockedports

Wyświetla wszystkie blokowane interfejsy.

# show spanning-tree root hello-time

Wyświetla aktualną wartość czasu hello-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root forward-time

Wyświetla aktualną wartość czasu forward-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root max-age

Wyświetla aktualną wartość czasu max-age, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree interface interfejs detail

Wyświetla szczegółowe informacje protokołu STP, względem określonego interfejsu sieciowego.

Komendy Show protokołu MST

(config-mst)# show pending

Wyświetla konfiguracje protokołu MST.

# show spanning-tree mst configuration

Wyświetla konfiguracje protokołu MST.

# show spanning-tree mst

Wyświetla konfigurację protokołu RSTP względem wszystkich aktywnych instancji MST.

# show spanning-tree mst ID-instancji

Wyświetla konfigurację protokołu RSTP względem określonej instancji MST.

# show spanning-tree mst [ID-instancji] detail

Wyświetla szczegółowe informacje na temat protokołu MST.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz