(K) Konfiguracja protokołu CDP*

Konfiguracja protokołu CDP

Włączanie / Wyłączanie wysyłania wiadomości CDP

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] cdp enable

Wyłącza / Włącza funkcje wysyłania CDP na danym interfejsie.

Ustawienia globalne protokołu CDP

(config)# cdp advertise-v2

Określa wersję wiadomości CDP.

(config)# [no] cdp run(run)

Wyłącza / Włącza obsługę protokołu CDP na urządzeniu.

(config)# cdp timer 5-254(60)

Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości CDP (W sekundach).

(config)# cdp holdtime 10-255(180)

Określa czas wstrzymania (W sekundach).

Zaawansowana konfiguracja protokołu CDP

(config)# cdp tlv-list nazwa

Tworzy nową listę danych przekazywanych przez protokół CDP.

(config-tlv-list)# {capability / cos / default / duplex / ext-port-id / hello-protocol / ip-prefix / location / location-server / platform / power-available / powernet / spare-pair-poe / unidirectional-mode / version / vtp-mgmt-domainvvid}

Określa jakie informację będą przekazywane przez protokół CDP.

(config-tlv-list)# cdp filter-tlv-list nazwa

Przypisuje stworzoną listę do aktywnej instancji protokołu CDP.

(config-tlv-list)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# cdp filter-tlv-list nazwa

Przypisuje stworzoną listę do aktywnej instancji protokołu CDP na danym interfejsie.

Komendy SHOW

# show cdp neighbors [brak / interfejs / vlan vlan-ID] [detail]

Wyświetla szczegółowe informacje o sąsiadach CDP.

# show cdp trafic

Wyświetla statystyki wysłanych i odebranych wiadomości CDP wraz ich wersją.

# show cdp interface

Wyświetla aktywne interfejsy, na których są wysyłane wiadomości CDP (wraz z interwałem).

# show cdp entry nazwa-sąsiada

Wyświetla takie same informacje jak komenda „show cdp neighbors detail” względem konkretnego sąsiada.

# show cdp

Wyświetla globalną konfigurację protokołu CDP.

Pozostałe artykuły związane z pozostałymi protokołami warstwy drugiej

CDP / LLDP

PoE

Voice / Wireless

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz