(K) Konfiguracja funkcji Storm Control*

Konfiguracja funkcji Storm Control

(config)# interface range interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# storm-control {broadcast / multicast / unicast} {level 0-100 [0-100] / bps 1-10000000000 [1-10000000000] [k / m / g] / pps 1-10000000000 [1-10000000000]}

Określa limit przesyłanych ramek rozgłoszeniowych, multicast-owych bądź unicast-owych (Unknown Unicast) na konfigurowanych interfejsach danego przełącznika.
* Level – Określa procentowy limit wywołujący blokadę określonego ruchu sieciowego, blokada ta będzie utrzymywana do czasu, kiedy dany ruch nie spadnie poniżej drugiej z podanych wartości.
* bpp – Określa limit podany w bitach na sekundę po przekroczeniu, którego nastąpi blokada określonego ruchu sieciowego, do czasu, kiedy dany ruch nie spadnie poniżej drugiej z podanych wartości (Dodatkowe wpisy k, m, g określają kolejno kilobity, megabity oraz gigabity).
* pps – Określa limit podany w pakietach na sekundę, po przekroczeniu, którego nastąpi blokada określonego ruchu sieciowego do czasu, kiedy dany ruch nie spadnie poniżej drugiej z podanych wartości.

(config-if)# storm-control action {shutdown / trap}(Porzucanie pakietów)

Komendy SHOW

# show storm-control [interfejs] [broadcast / multicast / unicast]

Wyświetla konfigurację funkcji „storm control” na interfejsie lub interfejsach danego przełącznika, względem określonego ruchu sieciowego.

Pozostałe artykuły dotyczące bezpieczeństwa warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz