(K) Konfiguracja funkcji specjalnych protokołu STP

Konfiguracja protokołu STP (bezpieczeństwo, dodatkowe funkcje)

Konfiguracja funkcji – UplinkFast

(config)# spanning-tree uplinkfast max-update-rate 0-32000(150)

Aktywuje funkcję UplinkFast względem wszystkich aktywnych sieci VLAN. Pod-komenda „max-update-rate” określa ilość ramek Ethernet-owych wysyłanych na sekundę (Poszczególne ramki Ethernet-owe są nadawane z źródłowymi adresami MAC pobranymi z tablicy „MAC address table”).

# show spanning-tree uplinkfast

Wyświetla informacje o konfiguracji funkcji UplinkFast.

Konfiguracja funkcji – BackboneFast

(config)# spanning-tree backbonefast

Aktywuje funkcję BackboneFast względem wszystkich sieci VLAN (Funkcja ta powinna być włączona na wszystkich przełącznikach w sieci).

# show spanning-tree backbonefast

Wyświetla informacje o ustawieniach funkcji BackboneFast.

Konfiguracja funkcji – PortFast

(config)# spanning-tree portfast opcja(normal)

* default – Aktywuje funkcje PortFast na wszystkich interfejsach, poza połączeniami Trunk-owymi (Starsza wersja).
* edge – Aktywuje funkcje PortFast na wszystkich interfejsach, poza połączeniami Trunk-owymi (Nowsza wersja).
* network – Aktywuje funkcje PortFast na wszystkich interfejsach przełącznika.
* normal – Aktywuje funkcje PortFast wszystkich interfejsach przełącznika.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# spanning-tree portfast [opcja(disable)]

* edge [trunk] – Aktywuje funkcje PortFast na określonym interfejsie sieciowym. Opcjonalna pod-komenda „trunk” jest niezbędna, jeżeli konfigurowany interfejs pracuje w trybie Trunk-owym (Non Access).
* network – Aktywuje funkcje PortFast na danym interfejsie.
* disable – Dezaktywuje funkcje PortFast na danym interfejsie.

Konfiguracja funkcji – Loop Guard

(config)# spanning-tree loopguard

Aktywuje funkcję Loop Guard względem wszystkich interfejsów przełącznika.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] spanning-tree guard loop

Dezaktywuje / Aktywuje funkcję Loop Guard na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

# show spanning-tree inconsistentports

Wyświetla interfejsy znajdujące się w stanie „inconsistentports”.

Konfiguracja funkcji – UDLD

(config)# udld {enable / aggressive}

Aktywuje protokół UDLD na wszystkich interfejsach światłowodowych (SFP), określając tryb pracy protokołu UDLD.

(config)# udld message time 1-90(15)

Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości UDLD.

(config)# udld recovery 30-86400(300)

Określa czas po którym interfejs zostanie przywrócony do pełnej funkcjonalności.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# udld port [aggressive]

Aktywuje / Dezaktywuje protokół UDLD na konfigurowanym interfejsie.

# udld reset

Przywraca interfejs do pełnej funkcjonalności, po wykryciu awarii przez protokół UDLD (Działa względem trybu agresywnego).

# show udld [interfejs]

Wyświetla status protokołu UDLD względem konfigurowanego przełącznika.

(config)# errdisable recovery cause udld

Aktywuje funkcję automatycznego przywracania zablokowanych interfejsów sieciowych. Po upływie określonego w komendzie czasu.

(config)# [no] errdisable recovery interval 30-65535(no)(Sekundy)

Określa czas jaki musi upłynąć zanim funkcja Errdisable odblokuje zablokowany interfejs sieciowy.

# show errdisable recovery cause udld

Wyświetla konfigurację funkcji Errdisable względem funkcji UDLD, wraz z informacją o aktualnie zablokowanych interfejsach sieciowych.

Konfiguracja funkcji – Root Guard

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] spanning-tree guard root

Dezaktywuje / Aktywuje funkcję Root Guard na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

# show spanning-tree inconsistentports

Wyświetla interfejsy znajdujące się w stanie „inconsistentports”.

Konfiguracja funkcji – BPDU Guard

(config)# spanning-tree portfast [{edge / network / normal}] bpduguard default

Aktywuje funkcję BPDU Guard na wszystkich interfejsach przełącznika z włączoną funkcją portfast.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# spanning-tree bpduguard {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje funkcję BPDU Guard na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

(config-if)# errdisable recovery cause bpduguard

Aktywuje funkcję automatycznego przywracania zablokowanych interfejsów sieciowych. Po upływie określonego w komendzie czasu.

(config)# [no] errdisable recovery interval 30-65535(no)(Sekundy)

Określa czas jaki musi upłynąć zanim funkcja Errdisable odblokuje zablokowany interfejs sieciowy.

# show errdisable recovery cause bpduguard

Wyświetla konfigurację funkcji Errdisable względem funkcji BPDU Guard, wraz z informacją o aktualnie zablokowanych interfejsach sieciowych.

Konfiguracja funkcji – BPDU Filter

(config)# spanning-tree portfast [{edge / network / normal}] bpdufilter default

Aktywuje funkcję BPDU Filter na wszystkich interfejsach przełącznika z włączoną funkcją portfast.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# spanning-tree bpdufilter {enable / disable}

Aktywuje / Dezaktywuje funkcję BPDU Filter na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

Komendy Show

# show spanning-tree interface interfejs [cost / portfast / priority / rootcost / state]

Wyświetla informacje protokołu STP względem określonego interfejsu sieciowego, z szczególnym uwzględnieniem określonych w komendzie funkcji protokołu STP.

# show spanning-tree vlan vlan-ID root

Wyświetla informacje o statusie jak i konfiguracji przełącznika pełniącego rolę root-a.

# show spanning-tree vlan vlan-ID active

Wyświetla informacje względem aktywnych interfejsów sieciowych.

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich skonfigurowanych sieci VLAN).

# show spanning-tree vlan vlan-ID

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące protokołu STP (Względem określonej sieci VLAN).

# show spanning-tree summary

Wyświetla streszczone informacje dotyczące protokołu STP (Względem wszystkich sieci VLAN).

# show spanning-tree inconsistentports

Wyświetla interfejsy znajdujące się w stanie „inconsistentports”.

# show spanning-tree blockedports

Wyświetla wszystkie blokowane interfejsy.

# show spanning-tree root hello-time

Wyświetla aktualną wartość czasu hello-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root forward-time

Wyświetla aktualną wartość czasu forward-time, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree root max-age

Wyświetla aktualną wartość czasu max-age, względem konfigurowanego przełącznika.

# show spanning-tree interface interfejs detail

Wyświetla szczegółowe informacje protokołu STP, względem określonego interfejsu sieciowego.

Pozostałe tematy związane z protokołem STP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz