(K) Konfiguracja funkcji PoE*

Konfiguracja funkcji PoE

Podstawowa konfiguracja PoE

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# power inline {auto / static / never} [max 4000-15400]

Określa zasilanie PoE danego interfejsu.

Komendy SHOW, DEBUG

# debug cdp packet

Debaguje komunikaty protokołu CDP.

# debug ilpower powerman

Debaguje proces zasilania PoE interfejsu sieciowego.

# show power inline [interfejs] [detail]

Wyświetla status wszystkich interfejsów przełącznika pod kontem zasilania PoE.
# show power inline

Module     Available     Used     Remaining
         (Watts)     (Watts)     (Watts)
------     ---------    --------    ---------
1        370.0       0.0      370.0
2        370.0       0.0      370.0
3        370.0       0.0      370.0
4        370.0       5.8      364.2
5        370.0       92.4      277.6

Interface  Admin   Oper   Power Device             Class     Max
                  (Watts)
---------  ------  ----------  -------  -------------------    -----     ----
Fa1/0/1   auto   off      0.0    n/a            n/a     15.4
Fa1/0/2   auto   off      0.0    n/a            n/a     15.4
Gi5/0/4   auto   off      0.0    n/a            n/a     15.4
Gi5/0/5   auto   off      0.0    n/a            n/a     15.4
Gi5/0/6   auto   on      15.4 AIR-LAP1142N-E-K9        3     15.4
Gi5/0/7   auto   off      0.0    n/a            n/a     15.4
Gi5/0/27   auto   on      15.4   Ieee PD           0     15.4
Gi5/0/28   auto   on      15.4   Ieee PD           0     15.4
Gi5/0/29   auto   on      15.4   Ieee PD           0     15.4
 • Dostępne Energia (Available) – Określa ilość dostępnej energii w Watach.
 • Wykorzystana Energia (Used) – Określa ilość wykorzystanej energii w Watach.
 • Pozostała Energia (Remaining) – Określa ilość wolnej energii w Watach.

Pozostałe artykuły związane z pozostałymi protokołami warstwy drugiej

CDP / LLDP

PoE

Voice / Wireless

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz