(K) Konfiguracja funkcji EtherChannel (Przełącznik -> Ruter)*

Konfiguracja funkcji EtherChannel (Przełącznik -> Ruter)

Konfiguracja przełącznika

(config)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do poziomu konfiguracji wielu interfejsów sieciowych.

(config-if)# no switchport

Włącza funkcję warstwy trzeciej na określonych interfejsach sieciowych.

(config-if)# channel-group 1-64(ID) mode on

Xxx

(config-if)# interface port-channel 1-64(ID)

Przechodzi do poziomu konfiguracji połączenia EthernetChannel.

(config-if)# ip address adres-IP

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

Konfiguracja rutera

(config)# interface port-channel 1-64(ID)

Tworzy nowy interfejs Port-Channel na danym ruterze.

(config-if)# no shutdown

Aktywuje nowo utworzony interfejs Port-Channel.

(config-if)# ip address adres-IP

Przypisuje adres IP, do konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

(config-if)# interface range zakres-interfejsów

Przechodzi do poziomu konfiguracji wielu interfejsów sieciowych.

(config-if)# channel-group 1-64(ID)

Dodaje określone interfejsy do jednej grupy EtherChannel.

(config-if)# no shutdown

Aktywuje konfigurowany interfejs.

Komendy SHOW

Ogólne komendy SHOW

# show etherchannel summary

Wyświetla informacje o wszystkich skonfigurowanych połączeniach EtherChannel, wraz z ich statusem jak i interfejsami które do nich należą .

# show etherchannel detail

Wyświetla szczegółowe informacje na temat skonfigurowanych połączeń EtherChannel.

# show etherchannel port

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych interfejsów sieciowych, należących do jednej z grup EtherChannel.

# show etherchannel port-channel

Wyświetla ograniczoną zawartość komendy [show etherchannel detail] z uwzględnieniem konfiguracji poszczególnych grup EtherChannel.

# show etherchannel protocol

Wyświetla dostępne grupy EtherChannel, wraz z informacją o wykorzystywanym przez nie protokole (LACP – Link Aggregation Control Protocol, PAgP – Port Aggregation Protocol).

# show etherchannel load-balance

Wyświetla informację dotyczące funkcji Load-Balance.

# show spanning-tree summary

Wyświetla skrócone informacja na temat konfiguracji protokołu STP. Zawiera denne informujące o stanie funkcji „EtherChannel misconfig Guard”.

Komendy SHOW względem protokołu PaGP /LACP

# show {pagp / lacp} [1-64] counters

Wyświetla licznik wysłanych / odebranych wiadomości PAgP / LACP.

# show {pagp / lacp} [1-64] Internal

Wyświetla w przypadku protokołu LACP wartości priorytetu wszystkich interfejsów EtherChannel. Natomiast w przypadku protokołu PAgP wartość (Timers) oraz (Hello Interval).

# show {pagp / lacp} [1-64] neighbor [detail]

Wyświetla sąsiednie urządzenia połączone dzięki funkcji EtherChannel.

# show lacp sys-id

Wyświetla wartość System-ID (Priorytet lokalnego urządzenia wraz z adresem MAC).

Pozostałe tematy dotyczące funkcji Etherchannel

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz