(K) Konfiguracja Dynamic ARP Inspection*

Konfiguracja funkcji Dynamic ARP Inspection

Funkcja DAI współpracuje z funkcją DHCP Snooping. Konfiguracja funkcji DHCP Snooping jest dostępna pod linkiem.

Podstawowa konfiguracja inspekcji ARP

(config)# ip arp inspection vlan VLAN-id

Aktywuje inspekcje ARP na określonych sieciach VLAN.

(config)# ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip]

Określa jakie adresy będą weryfikowane.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip arp inspection limit rate 0-2048 burst interval 1-15(sekundy)(1)

Ogranicza ilość zapytań ARP jakie mogą być przesyłane przez określony interfejs sieciowy w ciągu jednej sekundy (Domyślnie), utrudniając tym samym przeprowadzenie ataku DDoS. Opcjonalna pod komenda „brust” zmienia domyślną wartość interwału.

(config-if)# ip arp inspection trust

Określa konfigurowany interfejs sieciowy, jako port zaufany.

Konfiguracja listy statycznych adresów MAC

(config)# arp access-list ACL

Tworzy nową listę przypisującą adresy MAC do adresów IP.

(config-arp-nacl)# permit ip host adres-IP mac host adres-MAC [log]

Przypisuje podany adres MAC do wskazanego adresu IP.

(config)# ip arp inspection filter ACL vlan VLANs-id [static]

Przypisuje statyczną listę ARP ACL do wskazanej sieci VLAN. Dodatkowa pod-komenda „Static” ogranicza bazę danych funkcji DAI do statycznych wpisów, a tym samym dane tablicy DHCP binding nie będą brane pod uwagę.

Konfiguracja komunikatów systemowych inspekcji ARP

(config)# ip arp inspection vlan VLAN-id logging {acl-match {matchlog / none} / arp-probe / dhcp-bindings {all / none/ permit}}

Nadpisuje zakres domyślnie wysyłanych komunikatów systemowych o następujące opcje:
* acl-match – Rozpoczyna rejestracje zapytań ARP pasujących do list ACL.
* arp-probe – Rozpoczyna rejestracje zapytań ARP nie posiadających źródłowego adresu IP.
* dhcp-bindings – Rozpoczyna rejestracje zapytań ARP pasujących do wpisów tablicy „DHCP binding Table”.

(config)# ip arp inspection log-buffer logs 0-1024(5) interval 0-86400(sekundy)(1)

Xxx

(config)# ip arp inspection log-buffer entries 0-1024(32)

Xxx
Domyślna konfiguracja komunikatów systemowych funkcji DAI pozwala na wysyłanie do 32 wpisów (entries), maksymalnie 5 komunikatów na sekundę (Log) w interwale co jedną sekundę (interval). 

Komendy SHOW

# show ip arp inspection

Wyświetla jakie adresy MAC / IP będą weryfikowane przez funkcję DAI.

# show ip arp inspection statistics vlan vlan-ID

Wyświetla statystyki funkcji DAI.

# show ip arp inspection vlan vlan-ID

Wyświetla konfigurację funkcji DAI względem danej sieci VLAN.

# show ip arp inspection interfaces [interfejs]

Wyświetla konfigurację funkcji DAI względem wszystkich interfejsów.

# show ip arp inspection log

Wyświetla komunikaty systemowe (SmartLog) związane z inspekcją ARP.

Pozostałe artykuły dotyczące bezpieczeństwa warstwy drugiej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz