Tagged: Troubleshooting

0

(Ts) Narzędzia Troubleshooting-u*

Narzędzia Troubleshooting-u Metody uzyskiwania informacji Troubleshooting information collection – Informacje uzyskane podczas rozwiązywania bieżących problemów. Baseline information collection – Informacje uzyskane podczas normalnego funkcjonowania sieci. Network event information – Informacje uzyskane za pomocą wiadomości systemowych urządzań sieciowych. Podstawowe narzędzia CLI...

0

(Ts) Troubleshooting & Maintenance*

Wstęp do Troubleshooting-u Prosta metoda rozwiązywania problemów Proces Troubleshooting-u stanowi proces rozwiązywania problemów sieciowych. Problem Report – Szczegółowe zdefiniowanie problemu. Problem Diagnosis – Określenie prawdopodobnej przyczyny (Postawienie hipotezy) Problem Resolution – Podjęcie próby naprawy występującego problemu. Złożona metoda rozwiązywania problemów...